Høstens gudstjenester i Eide

Høsten i Eide menighet inneholder velkjente hendinger som presentasjon av nye konfirmanter, gudstjeneste med 50-årskonfirmanter, høsttakkefest, Lys Våken-gudstjeneste og minnegudstjeneste på Allehelgenssøndag. Her er hele lista fram til advent og nytt kirkeår:

Gudstjenester høsten 2022

Trosopplæring i Eide menighet høsten 2022

Her er oversikten over trosopplæringstiltak i Eide i løpet av høsten. Vi begynner med 6-åringene og tårnagentene første helga i oktober, og så går det slag i slag med Lys Våken, Kirkerottene og 4-årsklubb. De aller minste (1-, 2- og 3-åringer) inviterer vi til åpen kirke og utdeling av bøker lørdag 19. november.

Mer informasjon om de enkelte arrangementene kommer her på nettsida, på Facebook og i postkassen til barn i aktuell aldersgruppe som er medlem i kirka.

Trosopplæring høsten 2022

Friluftsgudstjeneste på Halåssetra

Det ble friluftsgudstjeneste på Halåssetra i juni i år også, på treenighetssøndag. Dette arrangementet har lang tradisjon i Eide menighet, og har blitt avholdt årlig også gjennom korona-årene. I den nye gapahuken er det plass til alle under tak, og før årets gudstjeneste var nesten alle veggene ferdig kledde.

Et barn ble døpt på setra i år, og organist Anders Robert og kirketjener Santiago sto for flott musikk. En rikholdig kirkebakkekaffe ble fortært etter gudstjenesten takket være Halåssetras venner, som trofast stiller opp også med å sette ut og rydde stoler og utstyr til gudstjenesten. Hjertelig takk!

Halåssetra gapahuk

Konfirmanter i Eide menighet 2022

Vi gleder oss over årets konfirmanter i Eide menighet, 40 i tallet! Konfirmasjonsgudstjenester og fordeling av konfirmanter blir som følger:

Eide kirke 7. mai kl. 11.00
Aleksander Bach Bjørnhaug
Lovise Nøsen Bolli
Eirik Bolli
Sivert Bolli
Aurora Brevik Nerland
Emilie Eide
Christian Ødegård Eide
Anne Marte Gimnes Herskedal
Jørgen Hiim
Therese Hatlen Indrebø
Andrea Lyngstad Lillebakk
Sarah Angelica Mondragon Smørholm
Lukas Svenøy Storvik
Sondre Vold Strand

Eide kirke 7. mai kl. 13.00

Johanne Silseth Aspen
Emma Brun-Høyvik
Leah Visnes Eriksen
Adrian Palmer Fjeldvær
Fredrik Kirkeslett Gamlemsvik
Petter Muldbakken Gautvik
Kurt Gjerdet
Tobias Hestad Gjetøy
Vilde Hammerbukt
Ailé Halås Hasseløsæther
Henrik Krakeli Moen
Dina Elizabeth Nerland Syversen
Melissa Ivette Sørensen
Andrea Riise Torhus
Olava Mari Solli Vassgård

Eide kirke 8. mai kl. 11.00
Jacob Dyrnes
Linea Renee Skarseth Halås
Adrian Harstad-Sporsem
Vebjørn Bævre Lange
Lars Herman Løvli Lillevevang
Jule Mende
Madelen Visnes Nogva
Kristian Rafael Stormo Rangøynes
Kristian Sandvik
Marina Aurora Vågsvær Vangen
Johanne Aae Ødegård

Påskehøytid i Eide kirke

Velkommen til gudstjenester i Eide kirke på påskens høytidsdager:

SKJÆRTORSDAG  14. april:

Måltidsgudstjeneste for små og store kl. 11.00. Vi deler et enkelt måltid med varm suppe, mens vi hører fortellingene om Jesus siste måltid med disiplene.

LANGFREDAG  15. april:

Pasjonsgudstjeneste kl. 11.00

1. PÅSKEDAG  17. april

Høytidsgudstjeneste kl. 11.00

Måltidsgudstjeneste

Palmesøndag – gudstjeneste i Eide kirke

Palmesøndag blir det gudstjeneste i Eide kirke til vanlig tid kl. 11.00, der vi får høre om Jesu inntog i Jerusalem. Vi er fortsatt i fastetiden, men markerer starten på den stille uka.

Vi ønsker alle en god «palmehelg» og start på den stille uken frem mot påskedag og feiring av oppstandelsen og livet ♥

(Vi hadde planlagt friluftsgudstjeneste i lysløypa på Eide, men holder oss inne i kirka, siden værmeldingen ikke ser særlig lovende ut.)

Palmesøndag

Foto: Freebibleimages.org

Årsmøte og temakveld torsdag 7. april

Eide menighetsråd inviterer til årsmøte torsdag 7. april kl. 19.00 i Eide kirke. Vi starter kvelden med temakveld, refleksjon over temaet «Vandring i fastetiden» ved vikarierende sokneprest Stig  Kjenstad. Etter en liten kirkekaffe avholder menigheten årsmøtet med gjennomgang av årsmelding og regnskap for 2021.

Menighetsrådets årsmelding for 2021 kan du laste ned og lese ved å trykke på følgende lenke: Årsmelding Eide menighet 2021

Diakon Toril Krakeli Holm sin rapport for høsten 2021 kan du lese her: Rapport for diakonen aug-des 2021

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

1353692153stig

Kveldssamlinger i fastetida

Kirka i Hustadvika ønsker velkommen til kveldssamlinger i kirkene i fastetida fram mot påske. Det blir samlinger hver uke med ulikt innhold, temakveld, salmesang, konsert m.m.

I Eide kirke møtes vi onsdag 23. mars til salmesang med salmer i fastetiden og torsdag 7. april til årsmøte og temakveld «Vandring i fastetiden» v/ prestevikar Stig Kjenstad.

Kveldssamlingar fastetida

Kirkerottene kommer til Eide kirke!!

Kirkerottene kommer til Eide – med GRATIS teaterforestilling i Eide kirke lørdag 26. mars kl. 11.30. Alle barn mellom 4 og opp til 8-9 år, er velkommen, ikke minst alle de som har sett Kirkerotte-filmene på kino i kirka de siste årene!

Kirkerottene

(Dersom tidspunktet ikke passer, er det også mulighet å se forestillingen i Myrbostad kyrkje kl. 16.00 samme dag.)

Åpen kirke for de minste (0-3 år)

Åpen kirke

Alle de som er født i 2021, 2020 og 2019 er hjertelig velkommen innom Eide kirke lørdag 12. mars mellom kl. 10.00 og 13.00, til åpen kirke for de minste. Kom når dere vil, men ca kl. 11.00 og ca. kl. 12.30 er det sangstund. Her får de små som kommer med seg hjem en liten gave, det blir litt å spise og drikke på for både små og store, en kan kikke litt nærmere på kirka og så videre… Hjertelig til stede!

Askeonsdag 2. mars og start på fastetida

Onsdag 2. mars er det askeonsdag, og fastetida begynner.
Vi ønsker velkommen til askeonsdagsgudstjeneste i Eide kirke kl. 19.00.

På den Den norske kirkes nettside står dette om askeonsdag:

Askeonsdag. Hva har asken å gjøre med denne midtukedagen, som også innleder fastetiden? (https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/askeonsdag/)
Askeonsdag har fra 900-tallet vært markert som inngangen til fastetiden, som en forberedelse til påskens drama. Fastens 40 dager, (quaranta giorni), har gitt opphav til ordet karantene; unntakstid.

Fastetiden som liturgisk unntakstid er en tid for å leve enklere enn ellers, i konsentrasjon om livets skjørhet og frelsens mysterium. I liturgien for askeonsdag tegnes askekorset på den enkeltes panne. Deretter sier presten «kom ihu, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv».

En bibeltekst som passer godt denne dagen, er Forkynneren kapittel 12:

Ja, tenk på din skaper før sølvsnoren slites og gullskålen brister,
før krukken knuses ved kilden og hjulet knekker og faller i brønnen,
når støvet vender tilbake til jorden som det støv det var,
og ånden går tilbake til Gud, som ga den.

Askekors