facebook-banner

Vil du ha et godt menighetsråd? Har du selv lyst til å være med i Eide menighetsråd, eller kjenner du noen gode kandidater? Vi er godt i gang med å sette opp valgliste for kirkevalget til høsten, men trenger fortsatt flere villige (ild)sjeler!

Menighetsrådet i Eide har 3-4 møter i halvåret, der vi planlegger alt fra gudstjenester og trosopplæring til salmekvelder og dugnader, i samarbeid med prest de øvrige ansatte i kirka. Menighetsrådsarbeid er meningsfylt og sosialt og passer for alle fra 18 til 100 år 🙂
Ta kontakt med oss om du er interessert eller har spørsmål om menighetsrådet. Du kan  ta kontakt med menighetsrådsleder Arnfinn Ugelstad, tlf. 481 91 281 eller sekretær Anders Røynstrand, tlf. 474 19 997.