4-årsbok og 4-årsklubb

Til deg som er eller snart blir  4-fingreår!

Velkommen til kirka og kapellet!

Vi har en helt spesiell invitasjon til deg. Kanskje husker mamma, pappa eller søsken at de en gang har fått 4-årsbok? Nå er det din tur! Du og alle andre i Eide som er 4 år eller snart blir det er invitert til å komme i kirka eller kapellet for å få boka ”Linda og den lille kirka”. Før du får boka er du også velkommen til å komme på 4-årsklubben. Det er en liten samling der du kan bli litt bedre kjent i kirka. Vi håper at du har lyst til å komme!

Hilsen fra:

Ragnhild – prest (tlf. 92 01 91 13)

Santiago – kirketjener (tlf. 97 16 39 69)

Til foreldre/foresatte!

4-årsklubb i Eide kirke 28. oktober kl. 17.00-18.15

Vi samler 4-åringene for å bli kjent, dra på en liten skattejakt i kirka og lære litt mer om hva som foregår i gudstjenesten. Det blir middag (pølse med brød!) Til denne samlingen er det påmelding: send sms til 97 16 39 69 med navn på barnet senest 26. oktober. Si fra hvor mange som skal ha mat (søsken og foreldre kan også få).

Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok

Dere kan velge om dere vil komme i kirka eller i kapellet (eller begge steder!). Det er ingen påmelding til gudstjenestene, men dere registrerer 4-åringen når dere kommer.

Eide kirke 31. oktober kl. 11.00: Gudstjeneste for små og store med utdeling av 4-årsbok. Eide menighets barnekor deltar.

Gaustad kapell 5. desember kl. 11.00: Gudstjeneste for små og store med utdeling av 4- og 6-årsbok.

Etter at vi har bedt en bønn, sunget litt og hørt en fortelling fra Bibelen blir alle 4-åringene bedt om å komme fram. Navnene leses opp, og boka blir delt ut til hver enkelt. Barna kan godt ta presten i hånda og takke, men det går helt fint uten også. Hvis de trenger å ha med seg en voksen fram er det i orden. Når de har fått boka kan de gå og sette seg. Så synger vi og ber litt mer og har nattverd. Barn er alltid velkomne på gudstjenestene her i Eide, men på disse gudstjenestene har vi passet ekstra godt på at barna skal få med seg det som foregår. Invitér gjerne med dere familie, venner og faddere til gudstjenesten.

Samlingene er en del av trosopplæringen i Eide menighet. Brevet sendes til alle barn som er medlemmer i Den norske eller står som tilhørige, men alle barn er velkomne, så invitér gjerne med dere andre fireåringer. Ta kontakt hvis dere lurer på noe! Ring eller send sms til Ragnhild på tlf. 92 02 91 13 eller skriv til @eidepresten på instagram eller messenger.

Tips! Last ned gratis spill: appen ”Takk for i dag” med Linda fra 4-årsboka.