6-årsbok og 6-årsklubb

6-årsklubb

Til deg som er 6 år eller snart blir det: Velkommen til kirka di!

6-årsklubb – Eide kirke 2. oktober kl. 11.00-12.30 (Påmelding senest 30. september)

Utdeling av 6-årsbok – Eide kirke 3. oktober kl. 16.00 (Påmelding senest 30. september) og Gaustad kapell 5. desember kl. 11.00 (Påmelding senest 2. desember)

________________________________________________________

Velkommen til 6-årsklubb! Lørdag 2. oktober kl. 11-12.30 inviterer vi til klubb for 6-åringer i Eide kirke. Vi skal utforske kirka, høre en bibelfortelling, synge, leke og spise pølse med brød. Alle får 6-årsklubb-kort til å henge rundt halsen, leketatovering med bilde av kirka og diplom!

Vi ber om påmelding til alle klubben senest torsdag 30. september. Send melding til Santiago: 971 63 969. Skriv barnets navn og gi eventuelt opplysninger om matallergier eller andre ting vi bør vite om. Om dere skulle glemme å melde dere på går det også an å ta kontakt med oss etter fristen. Ved spørsmål, kontakt Ragnhild på tlf. 92 02 91 13

LITT OM BOKA ”TRE I ET TRE”: Erlend, Stian og Tuva er seks år, og dette året opplever de mye. De begynner på skolen, er engler i julespillet, blir kjent med en gammel sirkusdame, ser kamelspor i snøen, hører på faren til Tuva som spiller orgel i kirken, og spionerer på Gamle-Hans. Både på skolen og i kirken hører de historier fra Bibelen. Det gir dem mye å tenke på og snakke om i det hemmelige treet.

Velkommen til utdeling av 6-årsbok!

Velkommen til kirka di – og til gudstjeneste. En gudstjeneste er en slags fest i kirka der vi ber, synger, leser fra Bibelen og feirer nattverd. I denne spesielle gudstjenesten vil vi ønske dere som er 6 år eller snart blir det velkommen fram for å ta i mot boka ”Tre i et tre”.

Velg den dagen som passer: 3. oktober: Eide kirke kl. 16.00 – høsttakkefest og 5. desember: Gaustad kapell kl. 11.00 – 2. søndag iadvent

Ta gjerne med søsken, besteforeldre og faddere. På grunn av eventuelle korona-restriksjoner ber vi om påmelding. Send sms til Santiago: 971 63 969 senest torsdag 30. september / torsdag 2. desember. Om dere skulle glemme å melde dere på går det også an å ta kontakt med oss etter fristen. Om ingen av dagene passer, ta kontakt med Ragnhild, så avtaler vi et eget tidspunkt for bokutdeling enten i kirka eller på menighetskontoret! (Tlf. 92 02 91 13)

 Hilsen Ragnhild prest, Tommy prestevikar, Santiago trosopplærer og Anders organist

 Til de voksne

* Trosopplæring er for alle. Ta kontakt dersom ditt barn har behov for tilrettelegging eller et eget opplegg.

* Har dere boka ”Tre i et tre” fra før og ønsker ei anna bok, si gjerne fra

* Kjenner du noen som ikke har fått brev? Ønsk dem gjerne velkommen og si at de finner brevet på eidemenighet.no.

Andre aktiviteter for 6-åringene:

 Kirkerottene (5- og 6-åringer): Det kommer nytt brev når det nærmer seg kirkerotte-film i kirka igjen i november/desember!

Eide menighets aspirantkor: Bli med på øving torsdager kl. 14.00 i Eide kirke. Kontakt: Anders Robert Sandvik, 46917825

Søndagsskole: Vi anbefaler søndagsskole på Sylteosen bedehus – annenhver søndag i oddetallsuker kl. 11.00

Finn oss på nett: Facebook – Eide menighet, Kirka i Hustadvika, nettside – eidemenighet.no, kirkaihustadvika.no, følg @eidepresten på Facebook og Instagram