Allehelgen – åpen kirke og minnegudstjeneste

Søndag 6. november er det Allehelgensdag og vi holder gudstjeneste i Eide kirke kl. 19:00 med minning av de som er gått bort det siste året.

Lørdag 5. november er Eide kirke åpen kl. 16-18 for de som ønsker en stille stund i kirkerommet eller å tenne lys.

Lysglobe