Årsmøte i Gaustad kapell

Innkalling til årsmøte i stiftelsen Gaustad kapell

Torsdag 21. april kl. 19.30 i kapellet

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Konstituering med valg av møteleder og referent
  3. Styrets beretning 2015
  4. Regnskap 2015
  5. Revisors beretning 2015
  6. Forslag til vedtektsendringer

Alle som er bosatt i Eide kommune kan stille på årsmøtet.

Hjertelig velkommen!