Program for jubileet – Eide kirke 150 år

Eide kirke laget av Svanviken bhg

”Kjerka vår!”

JUBILEUMSPROGRAM – EIDE KIRKE 150 ÅR

Den flotte kirka vår fyller 150 år 22. august 2021, og vi inviterer alle til å bli med – enten fysisk eller digitalt!

Følg oss på Eide menighet på Facebook, Kirka i Hustadvika på YouTube og @eidepresten på Instagram.

  1. mai

Drive-in-gudstjeneste på Atlanterhavsveien i samarbeid med Kornstad kl. 10.00

  1. mai-2. juni

Utstilling i Eide kirke laget av skoler og barnehager åpner etter gudstjenesten 30. mai (kl. 13.00-14.00). Den er også åpen 2. juni kl. 10-12 og 16-17 og etter avtale.

Onsdag 11. august

Dugnad før jubileumshelga – nærmere informasjon kommer

Torsdag 19. august

Konsert i Eide kirke kl. 19:00: Salig jubileumsblanding

Fredag 20. august

Ungdomsklubben på Eide bedehus er åpen kl. 20-23

  1. august

Jubileumsfeiring i sentrum med aktiviteter for barn, filmpremiere, hilsener og innslag og kirkegårdsvandring

  1. august

Jubileumsgudstjeneste i Eide kirke kl. 16.00. NB! Påmelding. Strømmes til YouTube og Facebook! Kirkebakkekaffe etterpå – åpen for alle

  1. september

Kirkestivandring og gudstjeneste

  1. oktober

Dialektgudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 – verdens første gudstjeneste på Eidedialekten!

Tårnagentsamlinger – nye datoer!

tårnagentlogo

Bli med på tårnagentsamlinger i Eide kirke 2. og 3. juni (klassevis)! Forrige samling ble flyttet på grunn av smitteutbruddet i kommunen.

Påmelding senest dagen før til Santiago: 971 63 969. Gi beskjed om matallergier eller andre ting vi bør vite om.

Har du lyst til å bli TÅRNAGENT?

Vi vil gjerne invitere alle dere som går i 4. klasse til samlinger i kirka! Vi skal leke, spise sammen og lære mer om det vi gjør i kirka. Underveis får dere hemmelige oppdrag som dere skal løse sammen!

Vi skal være i Eide kirke og vil møte dere klassevis:

onsdag 2. juni kl. 14.05-16 – 4 A på Eide barneskole

torsdag 3. juni kl. 14.05-16 – 4 B på Eide barneskole

torsdag 3. juni kl. 17.30-19.30 – Lyngstad og Vevang skole

Til høsten vil vi invitere dere på en ny samling og en gudstjeneste!

Hør gjerne på tårnagentsangen på forhånd – søk den opp på youtube!
VELKOMMEN! Hilsen Tommy (trosopplærer/prestevikar), Ragnhild (prest), Santiago (trosopplæringsvikar) og Anders Robert (organist).

Til de voksne: Som en del av trosopplæringen i Den norske kirke inviteres alle som er født i 2011 til tårnagentsamlinger. Dette brevet sendes til barn født i 2011 som er registrert i kirkens medlemsregistre som medlem eller tilhørig. Kjenner du noen som ikke har fått brev, inviter dem gjerne med deg og be dem sende en påmelding! De finner dette brevet på eidemenighet.no.

Egentlig skulle de vært invitert til tårnagenthelg i fjor vår. Nå satser vi på en mest mulig smittevernvennlig variant. Tanken er at barna skal leke agenter, få oppgaver, utforske kirken og delta i gudstjenesten. Tårnagentsamlingene er gratis.

Tilrettelegging? Trosopplæring er for alle. Gi beskjed dersom ditt barn har behov for tilrettelegging eller et alternativt opplegg. Ta kontakt om dere lurer på noe!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitasjon til utstilling

DSC_0417I forbindelse med at Eide kirke blir 150 år i 2021, ønsker vi å lage ei utstilling digitalt og i kirka. Vi ønsker oss bilder, tegninger, tekster, film, modeller og andre kreative bidrag. Bidragene leveres til menighetskontoret innen 26. mai, eller sendes på e-post til ragnhild.fuglseth@hustadvikamenighet.no. Invitasjonen som ble sendt til skoler og barnehager og lenker til bildefiler og youtube-video finner du her.

 

Nedstenging

God påske! På grunn av regjeringens nye anbefalinger om å avlyse arrangementer som kom før påske, er det usikkert når vi kan ha gudstjenester igjen. Ta gjerne kontakt med prest Ragnhild for å slå av en prat, om du ønsker nattverd eller samtale på tlf. 92029113. Følg også gjerne Facebook-sida Eide menighet og Kirka i Hustadvika og @eidepresten på Instagram og Facebook, og Kirka i Hustadvika på YouTube. daffodil-photo-1378482

Kode B for 6.-klassinger

kodeb_logob

Kjære 6.-klassing!

Velkommen til Kode B! B står for Bibelen, og på Kode B prøver vi å finne ut mer om boka som vi kaller Bibelen – hva den handler om, hvordan den ble til og mye mer.

Vi møtes på klubben på Eide bedehus og spiser pizza, spiller spill og har felles opplegg! Pga. smittevern møtes vi klassevis/skolevis:

Torsdag 11. mars kl. 14.05-15.30: 6A, Eide barneskole

Torsdag 11. mars kl. 17.00-18.30: 6b, Eide barneskole

Torsdag 18. mars kl. 17.00-18.30: 6. klasse, Lyngstad og Vevang barneskole

Påmelding til Ragnhild på sms 92029113 senest dagen før. Les mer under!

Håper du vil komme!

Hilsen Ragnhild prest + Bjørg og Santiago 🙂

Til foreldre og foresatte!

Bibelutdelingen og LysVåken-helga for 6. klassingene som skulle vært i januar ble flyttet på grunn av det viruset dere vet, og vi håper at vi kan ta igjen dette neste skoleår. I mellomtida vil vi invitere til Kode B-samling. Vi deler opp klassevis og passer på smittevernet gjennom registrering, holder god avstand mellom oss lederne og barna, bruker håndsprit og vasker berøringsflater.

Dette brevet sendes til alle som er døpt eller står som tilhørige i medlemsregisteret, men alle 6.-klassingene er velkomne.

Trosopplæringen skal være for alle. Trenger barnet ditt tilrettelegging, ta gjerne kontakt! Det kan være alt fra at vi kan ha en samling enkeltvis, bruke større skrift, lage mat tilpasset allergier eller andre ting dere har behov for.

Med på samlingen blir Ragnhild Fuglseth, sokneprest i Eide, Santiago Huanca, vikar i trosopplæringen og Bjørg Myhre som er prestestudent og i praksis i Eide.

Ta gjerne kontakt om dere lurer på noe, og husk å følge oss på Facebook: Eide menighet.

HUSK PÅMELDING SENEST DAGEN FØR TIL RAGNHILD:

SMS TIL 92029113

Arrangør: Eide menighet v/trosopplæringen

 

Gudstjenester som vanlig!

Etter at regjeringen åpnet for inntil 100 deltakere på arrangement med faste tilviste plasser kan vi ha vanlige gudstjenester igjen. Vi må fortsatt holde 1 meters avstand, og det er anbefalt 2 meter ved allsang. Derfor er det ikke plass til 100 i kirka, men det vil bli tatt en vurdering fra gang til gang. I gravferd og dåp kan familien lage liste over hvem som er i samme husstand og slik få plass til flere.

Det blir gudstjeneste 7. og 21. mars i Eide kirke kl. 11.00.

I den stille uke og påska er det gudstjeneste på palmesøndag, 28. mars kl. 11.00, ved gapahuken i lysløypa på Eide om været er fint. Skjærtorsdag, langfredag og påskedag er det gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00.

 

Kirke med restriksjoner

Arbeidet i menigheten er for tida preget av restriksjonene som alle i samfunnet må følge. Vi kan ikke ha innendørs arrangementer med mer enn 10 deltakere, med unntak av begravelser, der det er mulig å være opp til 50. Vi følger smittevernregler og holder 1 meters avstand til enhver tid og 2 meters avstand når vi synger. Vi gjennomfører dåp med 10 deltakere. Vi kan ha utendørs gudstjenester og utendørs dåp og vielser dersom været er fint. Prestene i Hustadvika tilbyr sjelesorgsamtaler og omsorg for døende slik som vanlig. Vi kan også ha arbeid for barn og unge, og har konfirmantundervisning som vanlig, men i et større lokale. Vi forsøker også å være til stede på nett. Følg oss på Facebook: Eide menighet, Kirka i Hustadvika eller Ragnhild på instagram: eidepresten. Menighetskontoret er åpent som vanlig. Ta gjerne kontakt med oss! utegudstjeneste

Bildet er fra utegudstjeneste med prekenvandring 24. januar. Det var kaldt, men sola varmet godt!

Advent og jul i Eide menighet

DSC_0950

Åpne gudstjenester og samlinger: Søndag 13. desember er det adventsgudstjeneste i kirka kl. 11.00, juledag kl. 12.00 og nyttårsaften kl. 14.00. Påmelding til menighetskontoret (71296184) eller på sms til 92029113. Vi jobber også med å få til digital påmelding. Det blir også salmekveld 15. desember kl. 19.00 der vi synger julesalmer. Der er det ingen påmelding, men maks 50 deltakere.

Digitale gudstjenester: Det blir strømmet gudstjeneste fra Eide kirke julaften kl. 14, juledag kl. 12 og nyttårsaften kl. 16. Det blir også strømmet skolegudstjeneste fredag 18. desember kl. 11.30 som kan ses utover dagen. Du finner gudstjenestene på YouTube: Kirka i Hustadvika.

 

Salmekveld og årsmøte

DSC_0943

Torsdag 22. oktober kl. 19.00 i Eide kirke

Eide menighetsråd inviterer til en trivelig kveld i kirka med salmesang og årsmøte. Det blir enkel og smittevernvennlig bevertning.

Kom gjerne med salmeforslag til organist Anders Robert Sandvik eller på vår Facebook-side Eide menighet!

Saker til årsmøtet: årsmelding og regnskap for 2019. Møtet er åpent for alle. De som er medlemmer i Den norske kirke og bor i soknet har stemmerett. Smitteverntiltak: Hver person/husstand sitter med 1 meters avstand, vi bruker annenhver benk, har håndsprit ved inngangen, vasker jevnlig alle berøringsflater og registrerer deltakere for så å slette lista etter 10 dager.

Årsmeldingen finner du her: trykk på linken.

Vel møtt!

Høsten 2020

IMG_20200905_092318_DRO20. september – høsttakkefest: Gudstjeneste for små og store i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth. Utdeling av 6-årsbok.

27. september: Gudstjeneste i Bud, Vågøy og Kvernes kl. 11.00

4. oktober – 18. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Stormo.

11. oktober: Gudstjeneste i Vågøy og Bremsnes kl. 11.00 og Bud kl. 19.00

18. oktober – 20. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth. 50-års-konfirmant-jubileum.

25. oktober: Gudstjeneste Bud, Vågøy og Kornstad kl. 11.00

 1. november – Allehelgenssøndag: Minnegudstjeneste i Eide kirke kl. 19.00 v/ Fuglseth.

8.  november – 23. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste for små og store i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth. Utdeling av 4-årsbok.

15.  november – 24. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth og Myhre. Speiderne deltar.

22. november: Gudstjeneste i Hustad og Myrbostad kl. 11.00

Konfirmasjon i Eide kirke 5. og 6. september

Årets konfirmanter:

 

Lørdag 5. september

Runar Bolli

Cecilie Gaustad

Isabelle Gaustad

Joakim Vikene Gujord

Ingeborg Eirin Herskedal

Tiril Louise Silnes Lyngstad

Elin Marie Stormo Rangøynes

Oliver Hundhammer Tjugen

Svanhild Nøsen Bolli

Even Muldbakken Gautvik

Leah Kråkholm

Christoffer Malmedal Lyngstad

Marit Solbakk

Johannes Solbakk

Sander André Teistklub Ulleland

Jakob Martinus Solli Vassgård

Marie Therese Gautvik Bolli

Sandra Marielle Gaustad

Kaja Djupvik-Halås

Malin Lyngstad Haukås

Arian Sefaj

Johnny Siglen

Victoria Ugelstad Silseth

Marcus Eide

Mats Are Langnes

Markus Nerland Roaldsøy

Adrian Nogva Sandblåst

Nora Beate Melby Stokkevåg

Thomas Hvattum Tjugen

Emilie Riise Torhus

 

Søndag 6. september

Patrick Brun-Høyvik

Linnea Greff

Marcus Halås

Kevin Silseth-Hærås

Silje Marie Silnes Kjøll

Martin Haukås Vevang

Tuva Strand Eide

Leo Grøtta

Andrea Hatlen Indrebø

Martin Berg Lysgård

Stine Hopen Lysgård

Brage Strand Nogva

Helene Saffert

Veslemøy Pedersen Ørgesvik

 

Konfirmantene i Eide 2020

Denne helga vil vi huske på konfirmantene våre litt ekstra! Se videoen og les teksten under.

Konfirmantene skulle egentlig ha blitt konfirmert denne helga. De siste ukene skulle vi hatt konfirmantundervisning, samtalegudstjeneste, fotografering og øving. I hjemmene skulle det vært forberedelser til den store dagen. Ungdommene har nå vært to måneder hjemme uten fritidsaktiviteter og med hjemmeskole. Les hva de svarer når vi spør dem hvordan denne tida har vært, hva som gir dem håp og mye mer! I videoen viser vi noen glimt fra konfirmanttida og Santia og og Tommy tenner lys og ber for hver enkelt konfirmant i Eide kirke.

Årets konfirmasjoner blir 5. og 6. september.

Vil du gi en gave til konfirmantarbeidet i Eide? Vipps til #84619.

Vil du bli eller er forelder til en konfirmant i Eide neste år? Lik sida «Konfirmant 2021 i Eide menighet».

INTERVJU MED KONFIRMANTENE I EIDE 2020
Hvorfor har du valgt å bli konfirmert i kirka?
– Jeg valgte å konfirmere meg i kirka fordi det hørtes gøy og spennende ut, og fordi jeg er døpt i kirka.
– Jeg er døpt, og i konfirmasjonen blir dåpsløftet fornyet.
– Det er en tradisjon i familien. Begge foreldrene mine er det og det føltes naturlig.
– Jeg vil bli konfirmert fordi det er kjekt, og jeg har alltid hatt lyst til det. Vennene mine skal også det.
– Jeg har valgt å konfirmere meg i kirka fordi jeg tror på Gud og Jesus. Jeg ønsker å være en del av kirka.
– Jeg valgte å bli konfirmant for det er en fin tradisjon og troen er ganske realistisk.
– Jeg har valgt å konfirmert meg i kirka for og vise at jeg vil være kristen og for å vise mamma og pappa at de gjorde et godt valg når de valgte å døpe meg.
– Jeg ville bli konfirmant i kirka fordi jeg er litt kristen.
– Jeg hadde lyst til å få en opplevelse som jeg ville huske resten av livet.

Hva liker du best av det vi gjør i kirka?
– Det jeg liker best av det vi gjør i kirken er nattverd og at det er et sted mange samles.
– Kirka kan være et trygt sted for mange og folk kan komme å be sammen.
– Jeg liker best å lære mere om Gud og Jesus.
– Jeg synes det er gøy å høre barnekoret synge i kirka.
– Bønnevandring, for da beveger vi oss litt.
– Jeg liker best sangene i gudstjenestene
– Jeg liker at kirka feirer ting som dåp, konfirmasjon, og bryllup.
– Jeg liker at i kirka føler jeg et fellesskap når jeg er der.
– Det jeg liker best er det å være sammen.

Hva har vært det beste med konfirmasjonstida så langt?
– Filmkveldene med gode samtaler.
– Jeg likte veldig godt å bli bedre kjent med alle, få være på leir, og å lære masse.
– Det beste med konfirmasjonstida er filmkveldene med Tommy i kirka.
– Turen vi hadde til Averøya og
klubbsøndagene.
– Å være sammen med andre konfirmanter.
– Det beste med konfirmasjonstiden er nok konfirmantleiren, det var så gøy!

Hvordan har koronatida vært for deg?
Koronatida har vært veldig kjedelig. Har begynt å merke at jeg savner alle ungdommene på skolen.
– Det har vært mye nytt med hjemmeskole og at vi ikke kan være like mye med venner.
– Det har vært bra for meg, nesten det samme som før.
– Det har gått fint, men kjeder meg og savner vennene mine.
– Jeg savner venner og familie.
– Det har vært greit, ingen i familien har vært syke.
– Koronatiden har vært lang og kjedelig fordi det ikke er fotball.
– Jeg synes korona er veldig dumt.
– Koronatiden for meg har vært rolig og avslappende.
– Koronatida har vært mye hjemmetid. Det er trist å ikke kunne besøke venner, men jeg har likt godt å få mye tid sammen med familien. Jeg vet at vi er heldige, siden det er ganske trygt på Eide.
– Koronatida har vært veldig kjedelig.
– Kjedelig, men også koselig.
– Jeg bekymrer meg litt, men håper at alt går bra til slutt.

Hva tenker du om at konfirmasjonene ble utsatt til høsten?
– Jeg synes det var veldig kjipt at konfirmasjonen ble utsatt til høsten. Jeg hadde gledet meg veldig lenge til konfirmasjonen, men det går greit, for jeg skjønner at de gjorde det pga. tiden vi er i nå. – At konfirmasjonen ble utsatt synes jeg er dumt, men det går bra.
– Jeg synes det er bra for da kan hele familien min samles til konfirmasjonen og feire dagen med oss.
– Det er selvfølgelig litt kjipt å ikke få konfirmert meg før høsten, men det viktigste er at ikke korona sprer seg enda mer.
– Jeg tenker at det er greit at vi utsetter konfirmasjonen til høsten sånn at det blir tryggere.

Hva gir deg håp?
– Ting jeg synes er morsomt gir meg håp!
– At folk er positive.
– Familien min gir meg håp.
– Å tenke at det går som regel bra til slutt.
– Fotballen gir meg håp.
– At det er mindre folk som blir syke nå..
– Gud gir meg håp.
– Våren og sommeren gir meg håp.
– Familien min gir meg håp.
– Det som gir meg håp er når jeg hører på nyhetene at de åpner flere og flere plasser, som kanskje vil si at de har sett at det går bedre.
– Det som gir meg håp er menneskene rundt meg som jeg er glad i, og som er glade i meg.
– Fjellturer.
– Det som gir meg håp er at hele landet samarbeider.
– Det som gir meg håp er at det skal gå over, og at alt blir bra til slutt.

OPNE KYRKJER – MEN IKKJE HEILT MED EIN GONG.

«Kyrkjene åpnar igjen til helga», har det vore sagt i media det siste døgnet. Og ja: no er det lov til å feire gudsteneste igjen. Vi gler oss til vi kan samlast i kyrkjene! Det betyr likevel ikkje at vi er tilbake til normalen igjen med det første. Her i Hustadvika gjennomfører vi planane vi har med digitale gudstenester/andakter til over 17.mai, så vil vi komme tilbake til korleis vi skal gjennomføre gudstenester etter det.
No på søndag blir det vårsanggudsteneste frå Vågøy kyrkje på YouTube og Facebook Og på 17.mai blir det feiring frå ulike kyrkjer som også kjem på desse sidene og i kommunen sitt fellesprogram.

Konfirmant i 2021?

Er du født i 2006? Har du tenkt på om du vil bli konfirmert i kirka neste år? Det er sendt ut en brosjyre om konfirmasjon fra Den norske kirke til alle 8.-klassinger. Det vil også bli sendt ut et brev lokalt i Eide før sommeren med informasjon om innskriving og oppstart. Vi ser fram til et spennende år sammen med dere!

Konfirmasjonene blir 8. og 9. mai 2021. Alle vil få ønske seg dag og få vite hvilken dag de har fått tidlig på høsten. Konf 2021_1

Har du spørsmål, kontakt sokneprest Ragnhild Fuglseth: tlf. 90635391.