Barabbas for 5- og 6-åringene i Eide

Torsdag 21. mars kl. 17.00 inviteres alle 5- og 6-åringene i Eide til Eide kirke for en liten barabbasfilm om det som skjedde i påsken for snart 2000 år siden. Dette skjer ved hjelp av en film laget ved hjelp av duplofigurer, og alle de som møter fram får hver sin bok med bilder fra filmen og et bokmerke. Samlingen varer ca. 1 time. Foreldre er hjertelig velkommen til å være med om det trengs. Se invitasjon her: 13_Barabbas-invitasjon.