Søndagsskolen

Sprell levende Eide søndagsskole

søndagsskolelogo

Velkommen til søndagsskole på Eide bedehus søndager i partallsuker kl. 11.00.

Kontakt: Anne Hilde Haraldsvik, 97169411.