Barnekoret starter opp igjen 20. januar

Torsdag 20. januar starter Eide barnekor opp igjen kl. 14-15 i Eide kirke. Barnekoret er for barn fra 4.-7. klasse. Velkommen til nye og gamle medlemmer. Vi avventer oppstarten av aspirantkoret (1.-3. klasse) til etter vinterferien. Ved spørsmål, kontakt Anders Robert på tlf. 46917825.barnekor