Menighetsbladets vårnummer 2018

Her er Menighetsbladets vårnummer 2018.

Vi takker på det hjerteligste våre sponsorer/annonsører: Kjøl Stenindustri AS, Averøy Begravelsesbyrå, Smørholm, Miljøservice Averøy, Miljøservice Eide, Eide Begravelsesbyrå, Brødrene Strand Stenhuggeri AS, Pure Norwegian Seafood AS, Erling Farstad Transport AS, Stranda Prolog, Lerøy, Hordafor, Åkerblå, Redox, Skretting, Marine Harvest, Kontali Analyse AS, Marel.

2018-vår

Menighetsbladets julenummer er ute

Og her kan du finne den digitale versjonen av det…
Vi takker alle annonsørene våre: PCMaker’n, Ole LøvoldGustad Maskin og Transport, Bjartmars favorittkro, Eide Begravelsesbyrå, Stranda Prolog, Comfort Eide – Brovold vvs, Averøy Betong, Multi Marine, Hordafor, Eide sentrum, Averøy kommune, Sparebank1Nordvest, Averøy Begravelsesbyrå.

Sammen med gaver fra våre lesere har disse sørget for papirutgaven jula 2017.

Vi beklager at korrekturlesningen ikke var helt god på PCMaker’ns annonse, der telefonnummeret ble helt feil. Vi har rettet opp dette her i den digitale utgaven og en må gjerne sjekke side 13 i bladet også… 🙂

2017-jul

6-årsklubb og 6-årsbokutdeling

Søndag 1. oktober er det utdeling av 6-årsbok i Eide kirke. Alle 6-åringer som står som medlemmer/tilhørig er invitert pr. brev, men om noen brev har forsvunnet på veien, er invitasjonen lagt ved under her. Alle 6-åringer som ikke er medlemmer er også hjerteTre i et tre-invitasjonsbildelig velkommen, men det hadde vært flott om de tipset trosopplærer Tommy Stormo på forhånd, slik at navnet kom på listene. Alle kan tipse ham om at deres 6-åring kommer, for her blir det også diplom for gjennomført klubbdeltakelse.

Skulle du ikke ha tid og anledning til å komme til Eide kirke denne søndagen, så har vi også en 4- og 6-årsbokutdeling i Gaustad kapell 10. desember, beregnet for de unge i ytre strøk. Men alle 6-åringer er hjertelig velkommen til Eide, uansett hvor de måtte bo 1. oktober altså.

I tillegg har vi to samlinger med 6-årsklubben, først lørdag 30. september kl. 12.30-14.00. Vi har kirka åpen fra kl. 12.00 og vi serverer litt å spise før vi går i gang med selve klubben.
Andre samling er torsdag 4. oktober kl. 17.30-19.00, også her enkel servering.
Det er selvsagt mulig å komme på bare en av samlingene, om en ikke kan komme på den første eller andre.

Spørsmål rettes til trosopplærer Tommy.

17_Utdeling av 6-årsbok begge kirker

 

 

Årsmøte i Gaustad kapell

Innkalling til årsmøte i stiftelsen Gaustad kapell

Torsdag 21. april kl. 19.30 i kapellet

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Konstituering med valg av møteleder og referent
  3. Styrets beretning 2015
  4. Regnskap 2015
  5. Revisors beretning 2015
  6. Forslag til vedtektsendringer

Alle som er bosatt i Eide kommune kan stille på årsmøtet.

Hjertelig velkommen!

 

 

 

Gudstjeneste for 1, 2 og 3-åringene

I år er eller blir mange 1, 2 eller 3 år. I den forbindelse får disse invitasjon fra trosopplæringen i Eide menighet om å komme til kirken en tur. (De som er født etter 1. juli 2012 får invitasjon neste år!) Den 9. mai, på Kristi himmelfartsdag, blir det en spennende gudstjeneste i kirka spesielt for de aller minste. Vi synger sanger som noen kjenner fra babysang, småbarnstreff eller søndagsskolen, det blir lekematter å sitte på, formidling som passer for de minste og lav terskel for trivelig kaos. Der vil også alle som blir 1, 2 eller 3 år en gave fra trosopplæringen i Eide menighet:
1-åringene: ”Min bok om sauen som forsvant” 
2-åringene: ”Min bok om skapelsen”
3-åringene: CD-en ”Alle synger TAKK!”
Dersom du ikke kan komme er det også mulig å hente gaven på kirkekontoret eller kirka i løpet av mai/juni. Bare si fra til en av de ansatte.

Dette brevet sendes til alle barn som står i medlemsregisteret til Den norske kirke som medlem eller tilhørende (fordi en eller begge av foreldrene er medlem). Men det er også åpent for alle andre barn i Eide. Invitér gjerne med deg noen du kjenner.
Trosopplæring er for alle. Ta kontakt dersom ditt barn har behov for tilrettelegging.

 Hjertelig velkommen til Eide kirke torsdag 9. mai kl. 11.00. 

Gudstjenester i den stille uke og 1. påskedag

24. mars: Palmesøndag

Gudstjeneste for store og små i Eide kirke kl. 11.00. Takkoffer og nattverd. Søndagsskolen og kirkens barnekor deltar. Palmevandring fra kirka til bedehuset etter gudstjenesten – kirkekaffe der.

28. mars: Skjærtorsdag

easter greetings

Gudstjeneste i Gaustad kapell kl. 19.00 (merk tidspunkt!). Takkoffer og nattverd.

29. mars: Langfredag

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Lesning av lidelsesfortellingen.

31. mars: Påskedag

Høytidsgudstjeneste i Eide kirke kl. 12.00 (merk tidspunkt!). Dåp, takkoffer og nattverd.

Barabbas for 5- og 6-åringene i Eide

Torsdag 21. mars kl. 17.00 inviteres alle 5- og 6-åringene i Eide til Eide kirke for en liten barabbasfilm om det som skjedde i påsken for snart 2000 år siden. Dette skjer ved hjelp av en film laget ved hjelp av duplofigurer, og alle de som møter fram får hver sin bok med bilder fra filmen og et bokmerke. Samlingen varer ca. 1 time. Foreldre er hjertelig velkommen til å være med om det trengs. Se invitasjon her: 13_Barabbas-invitasjon.

Kunngjøringer 17. mars

•Neste søndag er det palmesøndag og gudstjeneste for store og små i Eide kirke kl.11.00. Etter gudstjenesten går vi med palmegreiner ned til bedehuset der det blir kirkekaffe.
•Tirsdag kveld kommer konfirmanter og andre bøssebærere på døra og samler inn penger til Kirkens Nødhjelp. Ta godt i mot dem! Noen få kommer også på mandag. Du kan se årets fasteaksjonsfilm her.
– Det er tirsdagsmøte på Eide bedehus kl. 19.00 i kjellerstua.
•Onsdag er det filmvisnining for ungdommer og voksne kl. 19.00  – om Jesu lidelseshistorie.
•Torsdag kl. 17.00 får 5- og 6-åringene i Eide se påskefortellingen fortalt med duploklosser – gjennom Barabbas’ historie.

Maria budskapsdag

Annunciation-Henry-Ossawa-Tanner-1898

Søndag er det Maria budskapsdag. Vi feirer gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Vi kler alteret (og presten) i festfargen hvitt, og feirer at Maria fikk budskapet om at hun skulle bli mor til Jesus. Egentlig feires denne dagen 25. mars – da er det jo 9 måneder til jul! -, men den er nå lagt til 5. søndag i faste i vår kirke. Med tekstene som er satt opp på denne dagen, kan vi nærmest kalle den kirkens kvinnedag. Der møter vi både Hanna, Lydia, Elisabeth og Maria. Det er også fokus på barn og graviditet denne dagen. Men først og fremst handler det om at Gud kommer nær i våre liv, ja, Gud kommer til jorda på innsida av et menneske. Søndagens tekster finner du her.