Hustadvikas menigheter og koronaviruset

Her finner dere en større versjon av meldingene som er å finne på Facebook angående dette med koronaviruset. Les dere gjerne opp, og skulle det være spørsmål, må dere bare komme med disse. Men les informasjonen først. /Tommy

Her er en beskrivelse av situasjonen i menighetene i Hustadvika, rundt dette med koronaviruset.

Her er en beskrivelse av situasjonen i menighetene i Hustadvika, rundt dette med koronaviruset.

Lys våken og bibelutdeling

Invitasjon til 1) Lys våken-helg med overnatting i kirka, 2) Bibelutdeling
Lys våken og bibelutdelingen i Eide blir helga 24.-26. januar. Dette gjelder for årskullet 2008.
Det blir samling i kirka fredag kveld fra kl. 19.00 og overnatting til lørdag (om vi får på plass nok nattevakter!), så holder vi på utover til kl. 14.00.
Så samles vi igjen til bibelutdeling sammen med mange andre fra samme kull søndag formiddag kl. 11.00… 🙂
Påmelding til Lys våken starter når invitasjonen til alle medlemmer (døpte) kommer i posten og blir lagt ut her, og det er bare å dukke opp på bibelutdelingen, uten påmeldingen, om man ikke ha anledning til å delta på Lys våken. Sett av helga allerede nå! 🙂 Så langt det er plass, vil vi selvsagt ønske velkommen alle de som ikke er medlemmer, men som vil være med på arrangementet og få bibel. Man trenger ikke være med på begge arrangementene…
Invitasjon blir sendt ut ca. 13.-14. januar. 🙂

20_Lysvåken_invitasjon_Eide

 

 

Gudstjenester våren 2020

 

  1. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth. Utdeling av bibel til 6.-klassingene

 

  1. februar – Såmannssøndag

Karnevalsgudstjeneste for små og store i Eide kirke kl. 11.00 v/ Møller

Eide menighets aspirant- og barnekor synger.

 

  1. februar – Fastelavnssøndag.

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth.

 

  1. februar – Askeonsdag.

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 19.00 v/ Fuglseth

 

  1. mars – 1. søndag i fastetiden

Gudstjeneste Gaustad kapell kl. 11.00 v/ Fuglseth

 

  1. mars – 2. søndag i fastetiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth

 

  1. mars – Maria budskapsdag

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Møller.

Eide menighets aspirant- og barnekor synger.

Våre åpningstider i jula

IMG_6126

Julaften

Kl. 14.00: Gudstjeneste for små og store ved Ragnhild Fuglseth og Anders Robert Sandvik.Krybbespill v/ Eide menighets aspirant- og barnekor.Takkoffer til Kirkens nødhjelp.

Julaften

Kl. 16.00: Julaftensgudstjeneste ved Tommy Stormo og Anders Robert Sandvik. Solist: Gunhild Eide Kirkeland. Fløyte: Torill Kristiansen. ”Feliz navidad” ved Santiago Huanca Chura. Takkoffer til Kirkens nødhjelp.

Kl. 17-18: Jula ringes inn

Juledag

Kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd ved Ragnhild Fuglseth og Anders Robert Sandvik. Trompet: Astrid Flugstad. Det blir samling for barna på kjøkkenet under prekenen. Takkoffer til menighetens arbeid.

 

Nyttårsaften

Kl. 12.30: Lyktetog på Furutoppen og Slettatunet. Vi møtes ved inngangen på Furutoppen. Ta med lykt eller lignende. Vi går gjennom avdelingene og deretter til kirka der det blir kirkekaffe.

14.00: Gudstjeneste med nattverd og bønnevandring ved Ragnhild Fuglseth og Anders Robert Sandvik. Musikalske innslag ved Jonatan og Matias Huanca. Takkoffer til HimalPartner.

 

Eide menighetstråd har konstituert seg

Eide menighetsråd 2019-2023 har konstituert seg! Arnfinn Ugelstad er valgt til leder, Inger Kristin Kristiansen til nestleder og Anders Røynstrand til sekretær. Birgit Leirmo og Rita Helen Fjærvoll blir representanter til Hustadvika kirkelige fellesråd. Åsta Søvik er valgt til diakoniutvalget, Trygve Olav Nås til trosopplæringsutvalget og Mona Line Hansen Berg til redaksjonskomiteen til menighetsbladet. Birgit Leirmo og Inger Kristin Kristiansen blir kontaktpersoner for Kirkens nødhjelps fasteaksjon. Menighetsrådet vi bli presentert for menigheten i gudstjenesten 24. november.

Nytt menighetsråd

Det er valgt nytt menighetsråd i Eide i perioden 2019-2023.

De faste representantene er: Rita Helen Fjærvoll, Inger Kristin Kristiansen, Birgit Leirmo, Anders Røynstrand, Åsta Søvik og Arnfinn Ugelstad, i tillegg til soknepresten. Varamedlemmer er Mona Line Hansen Berg, Roger Oddvar Eide, Inge Tony Eidsæther Nås, Trygve Olav Nås og Heidi Rønstad.

Takk til alle som stilte til valg og til alle som stemte ved valget!

Konfirmanter 2019

Konfirmanter i Eide menighet 2019

 

Jonas Knobelauch

Trym Magnar Langnes Vassgård

Lørdag kl. 11 Lørdag kl 13 Søndag kl. 11
Christabell Finseth

 

Heike Hamar

 

Henning Holsbøvåg-Aarsbog
Nikolai Lyngstadaas

 

Christoffer Andersen

 

Sofie Bolette Folland Bolli

 

Eirin Husby Iversen

 

Anders Silseth Malmedal

 

Sigurd Krakeli Moen

 

Nils Benny Røvik

 

Linnea Halås Sandblåst

 

Nicholas Magerøy Stakvik

 

Emil Vevang

 

Kasper Elias Lyngstad Ørgesvik

 

 

Solveig Eide Berg

 

Ane Bognøy

 

Nelly Sofie Bolli

 

Luca Mork Brandshaug

 

Malin Hiim

 

Tuva Linea Holberg Ims

 

Vegard Kristiansen

 

Eirik Hatlen Krakeli

 

Nicolay Brovold Lysgård

 

Elias Kristoffer Nogva Sandblåst

 

Johannes Myren-Smørholm

 

Vår Kristine Silnes Straumsnes

 

Daniel André Værø

 

Joachim Rudi Skutholm-Ørjavik

 

 

Adrian Bolli

 

Thomas Bolli

 

Jan Erik Bolli

 

Aminda Kate Bacaron-Lie

Jonas Fedje

 

Robin Hagen Gjerde

 

Silje Krakeli

 

Magda Henrikke Langnes

 

Miriam Risan Nilsen

 

Elise Rånes

 

Daniella Storvik

 

Didrik Storvik

 

Emina Natasha Taisaeng Jensen

 

Yaroslav Vvedenskiy-Sandnes

 

 

 

Bibelutdeling, Lys våken og Kode B for 6. og 6.- og 7.-klassinger

I disse dager avvikles tre tiltak for 6.klassingene i Eide. Det ene tiltaket er også åpent for 7.-klassingene. Kode B-invitasjon for begge, Lys våken og bibelutdeling-invitasjon-kort versjon for 6.-klassingene.

Kode B er allerede avviklet i to runder ute på Lyngstad skole, nå gjenstår Eide skoles elever. Alle i de to klassene kan melde seg på, og det blir boller og banan som mat i en liten pause i den halvannen time lange samlingen i Eide kirke. Derfor greit med en påmelding før maten skal serveres, da det må bli nok til alle…

Lys våken går av stabelen over 3 dager – hele helga. Først fredag til lørdag med overnatting, og så er man tilbake i kirka søndag, for blant annet å gjennomføre det man har øvd inn i løpet av fredag/lørdag. I tillegg er det også bibelutdeling for alle 6.-klassinger i Eide denne søndagen, så alle 6.-klassinger er hjertelig til stede, selv om de ikke har deltatt på verken Kode B eller Lys våken. Lys våken-invitasjon

Påmelding skjer til Tommy trosopplærer, helst via mail eller sms. Men info kan også sendes via messenger på Facebook… 🙂

HER ER FORRESTEN EN UTVIDET INFORMASJON, GAMMEL VERSJON, med oppmøtetidspunkt, når vi er ferdige og så videre… Spørsmål rettes til Tommy trosopplærer. 18_Lysvåken-invitasjon og bibelutdeling-lang versjon med tider og pakkeliste