Friluftsgudstjeneste på Halåssetra

Det ble friluftsgudstjeneste på Halåssetra i juni i år også, på treenighetssøndag. Dette arrangementet har lang tradisjon i Eide menighet, og har blitt avholdt årlig også gjennom korona-årene. I den nye gapahuken er det plass til alle under tak, og før årets gudstjeneste var nesten alle veggene ferdig kledde.

Et barn ble døpt på setra i år, og organist Anders Robert og kirketjener Santiago sto for flott musikk. En rikholdig kirkebakkekaffe ble fortært etter gudstjenesten takket være Halåssetras venner, som trofast stiller opp også med å sette ut og rydde stoler og utstyr til gudstjenesten. Hjertelig takk!

Halåssetra gapahuk

Konfirmanter i Eide menighet 2022

Vi gleder oss over årets konfirmanter i Eide menighet, 40 i tallet! Konfirmasjonsgudstjenester og fordeling av konfirmanter blir som følger:

Eide kirke 7. mai kl. 11.00
Aleksander Bach Bjørnhaug
Lovise Nøsen Bolli
Eirik Bolli
Sivert Bolli
Aurora Brevik Nerland
Emilie Eide
Christian Ødegård Eide
Anne Marte Gimnes Herskedal
Jørgen Hiim
Therese Hatlen Indrebø
Andrea Lyngstad Lillebakk
Sarah Angelica Mondragon Smørholm
Lukas Svenøy Storvik
Sondre Vold Strand

Eide kirke 7. mai kl. 13.00

Johanne Silseth Aspen
Emma Brun-Høyvik
Leah Visnes Eriksen
Adrian Palmer Fjeldvær
Fredrik Kirkeslett Gamlemsvik
Petter Muldbakken Gautvik
Kurt Gjerdet
Tobias Hestad Gjetøy
Vilde Hammerbukt
Ailé Halås Hasseløsæther
Henrik Krakeli Moen
Dina Elizabeth Nerland Syversen
Melissa Ivette Sørensen
Andrea Riise Torhus
Olava Mari Solli Vassgård

Eide kirke 8. mai kl. 11.00
Jacob Dyrnes
Linea Renee Skarseth Halås
Adrian Harstad-Sporsem
Vebjørn Bævre Lange
Lars Herman Løvli Lillevevang
Jule Mende
Madelen Visnes Nogva
Kristian Rafael Stormo Rangøynes
Kristian Sandvik
Marina Aurora Vågsvær Vangen
Johanne Aae Ødegård

Påskehøytid i Eide kirke

Velkommen til gudstjenester i Eide kirke på påskens høytidsdager:

SKJÆRTORSDAG  14. april:

Måltidsgudstjeneste for små og store kl. 11.00. Vi deler et enkelt måltid med varm suppe, mens vi hører fortellingene om Jesus siste måltid med disiplene.

LANGFREDAG  15. april:

Pasjonsgudstjeneste kl. 11.00

1. PÅSKEDAG  17. april

Høytidsgudstjeneste kl. 11.00

Måltidsgudstjeneste

Palmesøndag – gudstjeneste i Eide kirke

Palmesøndag blir det gudstjeneste i Eide kirke til vanlig tid kl. 11.00, der vi får høre om Jesu inntog i Jerusalem. Vi er fortsatt i fastetiden, men markerer starten på den stille uka.

Vi ønsker alle en god «palmehelg» og start på den stille uken frem mot påskedag og feiring av oppstandelsen og livet ♥

(Vi hadde planlagt friluftsgudstjeneste i lysløypa på Eide, men holder oss inne i kirka, siden værmeldingen ikke ser særlig lovende ut.)

Palmesøndag

Foto: Freebibleimages.org

Årsmøte og temakveld torsdag 7. april

Eide menighetsråd inviterer til årsmøte torsdag 7. april kl. 19.00 i Eide kirke. Vi starter kvelden med temakveld, refleksjon over temaet «Vandring i fastetiden» ved vikarierende sokneprest Stig  Kjenstad. Etter en liten kirkekaffe avholder menigheten årsmøtet med gjennomgang av årsmelding og regnskap for 2021.

Menighetsrådets årsmelding for 2021 kan du laste ned og lese ved å trykke på følgende lenke: Årsmelding Eide menighet 2021

Diakon Toril Krakeli Holm sin rapport for høsten 2021 kan du lese her: Rapport for diakonen aug-des 2021

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

1353692153stig

Kveldssamlinger i fastetida

Kirka i Hustadvika ønsker velkommen til kveldssamlinger i kirkene i fastetida fram mot påske. Det blir samlinger hver uke med ulikt innhold, temakveld, salmesang, konsert m.m.

I Eide kirke møtes vi onsdag 23. mars til salmesang med salmer i fastetiden og torsdag 7. april til årsmøte og temakveld «Vandring i fastetiden» v/ prestevikar Stig Kjenstad.

Kveldssamlingar fastetida

Kirkerottene kommer til Eide kirke!!

Kirkerottene kommer til Eide – med GRATIS teaterforestilling i Eide kirke lørdag 26. mars kl. 11.30. Alle barn mellom 4 og opp til 8-9 år, er velkommen, ikke minst alle de som har sett Kirkerotte-filmene på kino i kirka de siste årene!

Kirkerottene

(Dersom tidspunktet ikke passer, er det også mulighet å se forestillingen i Myrbostad kyrkje kl. 16.00 samme dag.)

Åpen kirke for de minste (0-3 år)

Åpen kirke

Alle de som er født i 2021, 2020 og 2019 er hjertelig velkommen innom Eide kirke lørdag 12. mars mellom kl. 10.00 og 13.00, til åpen kirke for de minste. Kom når dere vil, men ca kl. 11.00 og ca. kl. 12.30 er det sangstund. Her får de små som kommer med seg hjem en liten gave, det blir litt å spise og drikke på for både små og store, en kan kikke litt nærmere på kirka og så videre… Hjertelig til stede!

Askeonsdag 2. mars og start på fastetida

Onsdag 2. mars er det askeonsdag, og fastetida begynner.
Vi ønsker velkommen til askeonsdagsgudstjeneste i Eide kirke kl. 19.00.

På den Den norske kirkes nettside står dette om askeonsdag:

Askeonsdag. Hva har asken å gjøre med denne midtukedagen, som også innleder fastetiden? (https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/askeonsdag/)
Askeonsdag har fra 900-tallet vært markert som inngangen til fastetiden, som en forberedelse til påskens drama. Fastens 40 dager, (quaranta giorni), har gitt opphav til ordet karantene; unntakstid.

Fastetiden som liturgisk unntakstid er en tid for å leve enklere enn ellers, i konsentrasjon om livets skjørhet og frelsens mysterium. I liturgien for askeonsdag tegnes askekorset på den enkeltes panne. Deretter sier presten «kom ihu, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv».

En bibeltekst som passer godt denne dagen, er Forkynneren kapittel 12:

Ja, tenk på din skaper før sølvsnoren slites og gullskålen brister,
før krukken knuses ved kilden og hjulet knekker og faller i brønnen,
når støvet vender tilbake til jorden som det støv det var,
og ånden går tilbake til Gud, som ga den.

Askekors

Ny prestevikar i Eide

Vi ønsker Stig Kjenstad velkommen som ny prestevikar i Eide!

Sokneprest Ragnhild har fått Olavstipendet, og skal bruke et år på å forske på hvordan norske menigheter bruker Facebook.

Stig skal være vikar på Eide dette året. Han er utdannet diakon og skal være 20% prestestudent og jobbe som prestevikar i 80% dette året. stig

Dette skriver Stig om seg selv:

«Jeg er 55-årig trebarnsfar, bosatt på Ringerike og med 9 års fartstid som diakon i Dnk. De siste 5 årene har jeg vært sognediakon på Hønefoss. Min kone og jeg bor landlig og trygt ved Tyrifjorden, men nå ser jeg fram til å skulle skue ut over andre fjorder og havstykker for en tid. Jeg gleder meg til å bli kjent med menigheter og kollegaer, natur, kultur og samfunnsliv på Nordmøre!»

Barnekoret starter opp igjen 20. januar

Torsdag 20. januar starter Eide barnekor opp igjen kl. 14-15 i Eide kirke. Barnekoret er for barn fra 4.-7. klasse. Velkommen til nye og gamle medlemmer. Vi avventer oppstarten av aspirantkoret (1.-3. klasse) til etter vinterferien. Ved spørsmål, kontakt Anders Robert på tlf. 46917825.barnekor

Advent og jul i Eide menighet 2021

Dnk_Julekrybbe-1

Det er blitt noen endringer i programmet for advent og jul i forbindelse med koronasituasjonen, og det kan komme flere. Slik ser det ut pr. 13.12:

Julaften – 24. desember

– Strømmet gudstjeneste med krybbespill fra Eide kirke kl. 14.00. Eide menighets aspirant- og barnekor deltar og Torill Kristiansen spiller fløyte. Du finner gudstjenesten på YouTube- Kirka i Hustadvika og eidemenighet.no.

Juledag – 25. desember

– Høytidsgudstjeneste i Eide kirke kl. 12.00. Meld deg på eller bare møt opp (sms Ragnhild 92029113)  Astrid Flugstad spiller og Ole Jørgen Flugstad synger

Nyttårsaften – 31. desember

– Gudstjeneste for små og store i Eide kirke kl. 14.00. Meld deg på eller bare møt opp (sms Ragnhild 92029113)

Kristi åpenbaringsdag – 2. januar

– Søndagsskolen inviterer til juletrefest for små og store på Eide bedehus kl. 16.00. Festen blir tilpasset smittevernsrestriksjonene. Følg med her for eventuelle endringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lys våken og bibelutdeling for 7.-klassinger

lysvåkenKjære 7.-klassing! Velkommen til:

LYS VÅKEN: EIDE KIRKE 12.-13 NOVEMBER – påmelding senest 9. november
BIBELUTDELING: EIDE KIRKE 14. NOVEMBER KL. 11.00 – ingen påmelding

12.-13. november arrangerer Den norske kirke i Eide
Lys våken i Eide kirke. Alle som er født i 2009 (7.-klassing) – du, altså – er invitert til å bli med!

Vi møtes fredag kl. 18.00 i Eide kirke. Da får vi vite litt mer om hva det vil si å være lys våken – det handler ikke om å være våken hele natta, men om å være oppmerksomme på det som skjer rundt oss! Vi skal utforske kirka, høre bibelfortellinger, tenne lys, synge lys våken-sangen, spise pizza, leke, prate, dra ut en tur med lommelykt og mye mer. På slutten av kvelden ordner vi til soveplasser til de som vil overnatte i kirka!

Det blir godnattfortelling, og to voksne våkne nattevakter passer på, pluss at Ragnhild prest sover i 2. etasje. Dersom du ikke har lyst til å overnatte kan du dra hjem kl. 23 og komme tilbake neste morgen kl. 8.

Lørdag spiser vi frokost og har gudstjenesteverksted der vi forbereder gudstjenesten på forskjellige måter. Vi skal også leke og spise lunsj før vi drar hjem kl. 13.00.

Søndag møter vi opp kl. 10.00 for å øve på oppgavene våre i gudstjenesten. Så blir det gudstjeneste med bibelutdeling kl. 11.00. Da håper vi du inviterer med deg venner og familie! Vi er ferdige ca. kl. 12.15. Du kan også møte opp bare på bibelutdelingen. Da velger du selv om du vil møte opp kl. 10 for å være med og øve eller komme direkte kl. 11 og bare komme fram og få Bibelen din.

Vi håper vi sees!

Hilsen Ragnhild, Tommy og Santiago

P.S. Søk opp lys våken-sangen på YouTube!

Til de voksne

Lys våken arrangeres av trosopplæringen i Eide. Gjennom å leke, høre historier, overnatte i kirken, utforske kirkerommet og kirkens nærmiljø og delta i gudstjenesten blir barna bedre kjent med kirkens tro og tradisjon. Ta gjerne med familie og venner på gudstjenesten som er søndag kl. 11.00.

Med på samlingen blir blant annet Ragnhild Fuglseth, sokneprest, Tommy Stormo (trosopplærer) og Santiago Chura (kirketjener.) I tillegg trenger vi hjelp av dere foreldre:

– Kan du være med som ”englevakt” fredag kveld eller lørdag formiddag? Englevaktene er til stede for å hjelpe til med praktiske ting, finne fram plaster eller trøste og hjelpe til å holde ro i gruppa om det trengs. Englevakter kan også være faddere, besteforeldre eller andre voksne dere stoler på.

– Kan du være med som nattevakt? For å få kunne ha overnatting trenger vi to foreldre som kan være våkne nattevakter. Vi kan dele opp natta dersom dere ønsker det. Noen år har vi gjennomført lys våken uten overnatting, men vi håper at noen av dere har mulighet i år!

Lurer du på noe? Ta kontakt med prest Ragnhild Fuglseth på tlf. 92 02 91 13 eller trosopplærer Tommy Stormo på telefon 909 56 111.

Trosopplæringsarrangementer i Eide er gratis å være med på.

Påmelding innen 9. november

Meld på 7.-klassingen til tommy.stormo@hustadvikamenighet.no eller tlf. 90 95 61 11 senest i løpet av 9. november. Skriv navnet på deltakeren og gi beskjed om dere kan hjelpe til og om allergier eller andre behov barnet har. Skulle noen ha glemt å melde seg på, ta kontakt for å høre om dere kan komme likevel.

Trosopplæring er for alle

Dette brevet sendes til barn født i 2009 som står i Den norske kirkes medlemsregister, men arrangementet er åpen for alle. Kjenner du noen andre 7.-klassinger i Eide som har lyst til å bli med, tips dem om at de finner brevet på eidemenighet.no. Trenger ditt barn tilrettelegging eller et alternativ opplegg, gi oss beskjed!