Preken på påskedag

Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Les videre

Inngangsord og preken på langfredag

Inngangsord

Jeg har lyst til å innlede med å lese noen ord om langfredag som er skrevet av Peter Halldorf.

Den store fredagen, eller Langfredag som den kalles i Norge, er den mørkeste dagen i hele kirkeåret. Det er dagen da alle illusjoner faller i grus. Håper brister. Fortvilelse og spott kaster lange skygger i sjelen. Det er taushetens dag, for det finnes ikke noe mer å si. Det er den mest stille dagen i hele den stille uken. Flukten fra Langfredag, ikke å våge eller orke å ta inn over seg dens tunge sorg, er dypest sett en flukt fra meg selv. Jeg vegrer meg for å erkjenne min manglende evne, ja, direkte uvilje til å ta i mot Kristus når han banker på alle dørene i livet mitt. Jeg vill ikke innrømme at også jeg fortsatt behøver omvendelse i livet mitt. Men dette er også Den gode fredagen, Good Friday, som den heter på engelsk, den dagen da ’Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.’ (Rom 5,8)  ” (Halldorf: Hellig år, s. 136) Les videre