Eide menighetstråd har konstituert seg

Eide menighetsråd 2019-2023 har konstituert seg! Arnfinn Ugelstad er valgt til leder, Inger Kristin Kristiansen til nestleder og Anders Røynstrand til sekretær. Birgit Leirmo og Rita Helen Fjærvoll blir representanter til Hustadvika kirkelige fellesråd. Åsta Søvik er valgt til diakoniutvalget, Trygve Olav Nås til trosopplæringsutvalget og Mona Line Hansen Berg til redaksjonskomiteen til menighetsbladet. Birgit Leirmo og Inger Kristin Kristiansen blir kontaktpersoner for Kirkens nødhjelps fasteaksjon. Menighetsrådet vi bli presentert for menigheten i gudstjenesten 24. november.