Eidekonfirmant 2023

Konfirmant 2023:

Prestevikar Stig Kjenstad har ansvar for konfirmantundervisningen for 2022-23, fram til sokneprest Ragnhild er tilbake litt utpå nyåret. Han har telefonnummer 412 24 654. E-post: stig.kjenstad@hustadvikamenighet.no

Har du ikke fått meldt deg på? Gå inn på kirkaihustadvika.no eller ta kontakt med Stig.

Oppstartsmøtet blir 24. august. Det blir sendt påminnelse til de som har meldt seg på.