Forhåndsstemming i kirkevalget

Kirkevergen minner om at det er mulighet til å forhåndsstemme i årets kirkevalg på menighetskontoret fra kl. 10-14 mandag til fredag, og kl. 12-14 på lørdag.