Frivilligfest 16. februar

Plakat frivilligfest - bildefilVelkommen til fest for frivillige i og rundt menighetene og kirkene i Hustadvika! Vi ønsker å takke, hylle og inspirere alle som bidrar med frivillig innsats for menighetene i Hustadvika. Arrangementet er gratis.

Synger du i kor – eller dirigerer kor, er med og pynter, er kirkevert eller sitter i menighetsråd? Kanskje du tilbyr transport og kjører andre til kirke eller andre arrangement? Er du en som oppmuntrer og besøker andre?   I forlengelsen av frivillighetens år så vil vi løfte frem den viktige innsatsen hver enkelt gjør og takke, hylle og inspirere til ny tjeneste for hverandre. Vi trenger alle i fellesskapet – også deg 😊

Er du ny i kommunen og/eller ønsker å bli en frivillig i en av menighetene er du også hjertelig velkommen til denne festen. Vi ønsker å få med oss flere.

Små og store oppgaver er alle like viktige <3

Meld deg på til kirkekontoret i Elnesvågen ved å sende en epost kyrkjekontoret@hustadvikamenighet.no  eller sms til 475 00424

Program – ikke kronologisk rekkefølge:

  • Foredrag med Arild Hoksnes: Motivasjon for frivillighet

Arild Hoksnes er motivator utdannet fra NTNU, med 20 års erfaring som foredragsholder i tema om arbeidsmiljø og utvikling. Han har holdt flere foredrag innen frivilligsektoren. Han tar opp spørsmålet: Hvordan blir det meningsfylt å være frivillig?

Han vil vise til ny forskning innen motivasjon som forteller en del om hva som stimulerer frivillighet og hva som ødelegger for meningsfylt frivillighet.

Velkommen!

Hilsen oss i arrangementskomiteen; Anders Røynstrand, Inger Lise Nerland Skogstad, Annlaug Strand, Inger Synnøve Moen Lode, Elin Naas Nerland, sokneprest Bjørg Myhre og diakon Toril Holm