Gudstjeneste for 1, 2 og 3-åringene

I år er eller blir mange 1, 2 eller 3 år. I den forbindelse får disse invitasjon fra trosopplæringen i Eide menighet om å komme til kirken en tur. (De som er født etter 1. juli 2012 får invitasjon neste år!) Den 9. mai, på Kristi himmelfartsdag, blir det en spennende gudstjeneste i kirka spesielt for de aller minste. Vi synger sanger som noen kjenner fra babysang, småbarnstreff eller søndagsskolen, det blir lekematter å sitte på, formidling som passer for de minste og lav terskel for trivelig kaos. Der vil også alle som blir 1, 2 eller 3 år en gave fra trosopplæringen i Eide menighet:
1-åringene: ”Min bok om sauen som forsvant” 
2-åringene: ”Min bok om skapelsen”
3-åringene: CD-en ”Alle synger TAKK!”
Dersom du ikke kan komme er det også mulig å hente gaven på kirkekontoret eller kirka i løpet av mai/juni. Bare si fra til en av de ansatte.

Dette brevet sendes til alle barn som står i medlemsregisteret til Den norske kirke som medlem eller tilhørende (fordi en eller begge av foreldrene er medlem). Men det er også åpent for alle andre barn i Eide. Invitér gjerne med deg noen du kjenner.
Trosopplæring er for alle. Ta kontakt dersom ditt barn har behov for tilrettelegging.

 Hjertelig velkommen til Eide kirke torsdag 9. mai kl. 11.00.