Gudstjenester i den stille uke og 1. påskedag

24. mars: Palmesøndag

Gudstjeneste for store og små i Eide kirke kl. 11.00. Takkoffer og nattverd. Søndagsskolen og kirkens barnekor deltar. Palmevandring fra kirka til bedehuset etter gudstjenesten – kirkekaffe der.

28. mars: Skjærtorsdag

easter greetings

Gudstjeneste i Gaustad kapell kl. 19.00 (merk tidspunkt!). Takkoffer og nattverd.

29. mars: Langfredag

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Lesning av lidelsesfortellingen.

31. mars: Påskedag

Høytidsgudstjeneste i Eide kirke kl. 12.00 (merk tidspunkt!). Dåp, takkoffer og nattverd.