Gudstjenester våren 2020

 

  1. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth. Utdeling av bibel til 6.-klassingene

 

  1. februar – Såmannssøndag

Karnevalsgudstjeneste for små og store i Eide kirke kl. 11.00 v/ Møller

Eide menighets aspirant- og barnekor synger.

 

  1. februar – Fastelavnssøndag.

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth.

 

  1. februar – Askeonsdag.

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 19.00 v/ Fuglseth

 

  1. mars – 1. søndag i fastetiden

Gudstjeneste Gaustad kapell kl. 11.00 v/ Fuglseth

 

  1. mars – 2. søndag i fastetiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth

 

  1. mars – Maria budskapsdag

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Møller.

Eide menighets aspirant- og barnekor synger.