Høsten 2020

IMG_20200905_092318_DRO20. september – høsttakkefest: Gudstjeneste for små og store i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth. Utdeling av 6-årsbok.

27. september: Gudstjeneste i Bud, Vågøy og Kvernes kl. 11.00

4. oktober – 18. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Stormo.

11. oktober: Gudstjeneste i Vågøy og Bremsnes kl. 11.00 og Bud kl. 19.00

18. oktober – 20. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth. 50-års-konfirmant-jubileum.

25. oktober: Gudstjeneste Bud, Vågøy og Kornstad kl. 11.00

 1. november – Allehelgenssøndag: Minnegudstjeneste i Eide kirke kl. 19.00 v/ Fuglseth.

8.  november – 23. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste for små og store i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth. Utdeling av 4-årsbok.

15.  november – 24. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth og Myhre. Speiderne deltar.

22. november: Gudstjeneste i Hustad og Myrbostad kl. 11.00