Høstens gudstjenester i Eide

Høsten i Eide menighet inneholder velkjente hendinger som presentasjon av nye konfirmanter, gudstjeneste med 50-årskonfirmanter, høsttakkefest, Lys Våken-gudstjeneste og minnegudstjeneste på Allehelgenssøndag. Her er hele lista fram til advent og nytt kirkeår:

Gudstjenester høsten 2022