Inngangsord og preken på langfredag

Inngangsord

Jeg har lyst til å innlede med å lese noen ord om langfredag som er skrevet av Peter Halldorf.

Den store fredagen, eller Langfredag som den kalles i Norge, er den mørkeste dagen i hele kirkeåret. Det er dagen da alle illusjoner faller i grus. Håper brister. Fortvilelse og spott kaster lange skygger i sjelen. Det er taushetens dag, for det finnes ikke noe mer å si. Det er den mest stille dagen i hele den stille uken. Flukten fra Langfredag, ikke å våge eller orke å ta inn over seg dens tunge sorg, er dypest sett en flukt fra meg selv. Jeg vegrer meg for å erkjenne min manglende evne, ja, direkte uvilje til å ta i mot Kristus når han banker på alle dørene i livet mitt. Jeg vill ikke innrømme at også jeg fortsatt behøver omvendelse i livet mitt. Men dette er også Den gode fredagen, Good Friday, som den heter på engelsk, den dagen da ’Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.’ (Rom 5,8)  ” (Halldorf: Hellig år, s. 136)

Prekenrefleksjon

Luk 22,39-23,46

Han starter med å gå den veien han kjenner, sammen med de han er glad i. Men når han kommer dit, til Oljeberget, sliter han seg løs fra dem. Skritt for skritt. Han knyter musklene i kroppen, han ber: om å få slippe. Men han vet at det ikke er en mulighet.  Han får et tegn fra himmelen, en engel som gir han styrke, men han skjelver i angst. Han vet at verden er mer enn dette berget og disse disiplene, disse veiene som han kjenner. Han vet at det han skal gjøre er mye større enn noen kan forestille seg. Og han reiser seg og tar de neste skrittene, mot de som skal forråde ham og arrestere ham.

 

Jeg kommer til kirka, jeg går på den veien jeg kjenner og som jeg har gått så mange ganger før. Gjennom dørene og inn i rommet, til ansikter jeg kjenner. Men når jeg kommer inn, ser jeg det nakne alteret, dekket i svart. Jeg hører de dystre ordene om han som måtte lide. Alt dette er så langt borte fra meg. Alt dette mørket og alt denne smerten, det når ikke inn. Jeg holder det på avstand. Fordi det er så nært. Fordi det handler om meg. Men jeg river og sliter meg løs fra det vante og kjente. Et skritt. Og et til. Inn i mørket. Inn i fortellingen. Inn i min egen smerte.

 

Han forteller dem, som en siste protest, hvor ironisk det er, at han blir forrådt med et kyss, og at de griper ham nå, med sverd og stokker, når han har stilt seg åpent opp for dem på tempelplassen, dag etter dag. Men han gir alt fra seg. All makten. Gud lar seg arrestere, Gud lar menneskene gripe tak med harde hender. Jesus lar sin venn Peter forråde ham. Jesus lar rådet og Pilatus og Herodes stille sine spørsmål og felle sin dom, og han svarer dem med færre og færre ord, til slutt er han helt stille. Han lar folkemengden rope ”korsfest ham! korsfest ham!” og lar seg håne. Han lar Barabbas gå fri og overgir seg selv. Skritt for skritt går han veien til Golgata, mens Simon bærer korset.

 

Det er ikke noe jeg kan gjøre. Annet enn å følge ham, skritt for skritt. Jeg kan ikke rope, jeg kan ikke protestere, jeg kan ikke argumentere. Jeg kan bare føle meg maktesløs. Jeg kan bare vite at også jeg har forrådt ham. Jeg kan bare være tilskuer til hans smerte.

 

Fullstendig overgitt gir han dem lov til å spikre nagler inn i hans hender og føtter, enda lever han, enda ser han utover byen, og snakker med sine siste krefter med røverne sammen med ham. For midt i blodet og smerten ser han lenger og videre enn noen andre, han ser sin Far, han ser paradiset, han ser fremtiden, han ser at det han gjør, gjør han for dem han elsker. Og han sier til røveren: ”I dag skal du være med meg i paradis.” Og så ser han ikke mer av byen og menneskene, bare mørket. Så har han ikke mer å si, annet enn: ”Far, i dine hender overgir jeg min ånd!”

 

Jeg er bare en tilhører. Jeg er langt borte. Men gjennom smerten ser jeg meg selv, slik jeg er, som en som ikke strekker til, som trenger ham. Som trenger hans offer. Hjertet mitt knuses, og hjertet mitt åpner seg. Skritt for skritt aner jeg det, det som er større enn noe annet: at han døde for meg. For at jeg skulle få leve og ikke smake den døden han selv måtte smake.

Jeg vil lese Karin Boyes dikt:

Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider
-   tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra
-   svårt att vilja stanna och vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper,
Brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar
glömmer att de skrämdes av det nya
glömmer att de ängslades för färden
-   känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit som skapar världen.