Innsamling til lydanlegg – status pr. 21.12.16!

Vi har nå fått inn over 5000 kroner! I tillegg har Hoppers gitt 3000,- til lydanlegg på Bjørklia gjennom Helselaget. Det er forsatt mulig å gi til kontonr. 3932 20 00573. Merk innbetalingen med «lyd og bilde» eller til Eide sokn på Vipps (81689) Mcash.

innsamlet-pr-21-12