Innsettelse av trosopplærer

Velkommen tildue

Gudstjeneste for store og små på 2. pinsedag med innsettelse av Tommy Stormo som trosopplærer i Eide og Averøy

Kvernes kirke, 20. mai kl. 11.00

Tommy Stormo har vært involvert i og ansatt i menighetene i Eide og Averøy på ulikt vis i en årrekke. Nå har han fått fast stilling som trosopplærer i 70% stilling (i tillegg til 20% som han har fra før som klokker/menighetsrådssekretær på Eide.) Derfor skal han nå innsettes som trosopplærer av prost Gerd Anne Aarset.

Det blir gudstjeneste for små og store ved sokneprest Sigurd A.W. Haugen og prost Gerd Anne Aarset. Tommy preker selv – og det blir kirkekaffe etterpå. Der vil det være mulig å gi Tommy en hilsen.

 

Vi håper mange både fra Eide og Averøy vil bli med på å feire gudstjeneste og ønske Tommy velkommen som trosopplærer!