Kalender

Faste tilbud:  Eide menighets barne- og aspirantkorKonfirmantundervisning –  Tirsdagsmøte og andre bedehusmøter –

Gudstjenester: Det er gudstjeneste annenhver søndag i oddetallsuker kl. 11.00 (med noen unntak) og på alle høytidsdager (unntatt 2. juledag, 2. påskedag og 2. pinsedag.) I tillegg er det en kveldsgudstjeneste i måneden. Det er 6 gudstjenester i året i Gaustad kapell, 2 friluftsgudstjenester og 34 gudstjenester i kirka.

27. oktober – 18 søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp

3. november – Allehelgenssøndag

Minnegudstjeneste i Eide kirke kl. 19.00.

10. november – 22. søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste i Eide kirkel kl. 11.00. Utdeling av 4-årsbok.

24. november – Domssøndag/Kristi kongedag

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp

1. desember – 1. søndag i advent

Lysmesse kl. 18.00.

8. desember – 2. søndag i adventstiden

Gudstjeneste i Gaustad kapell kl. 11.00. Mulighet for dåp

15. desember – 3. søndag i adventstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp

24. desember – Julaften

Gudstjeneste for små og store med krybbespill i Eide kirke kl. 14.00. Eide menighets aspirant- og barnekor deltar.

Gudstjeneste med musikalske innslag i Eide kirke kl. 16.00.

25. desember – Juledag

Høytidsgudstjeneste i Eide kirke kl. 12.00. Mulighet for dåp

31. desember – Nyttårsaften

Gudstjeneste for små og store i Eide kirke kl. 14.00. Mulighet for dåp. Vi går i lyktetog gjennom sykehjemmet før gudstjenesten.

2020 (med forbehold om endringer)

5. januar – Kristi åpenbaringsdag

Felles gudstjeneste for Hustadvika i Hustad kirke kl. 11.00. Markering av nytt kirkelig fellesråd og ny kommune.

12. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp

26. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp

9. februar  – Såmannssøndag

Karnevalsgudstjeneste for små og store i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp (maks 2)