Kalender

Faste tilbud:  Eide menighets barne- og aspirantkorKonfirmantundervisning –  Tirsdagsmøte og andre bedehusmøter –

Gudstjenester: Det er gudstjeneste annenhver søndag i oddetallsuker kl. 11.00 (med noen unntak) og på alle høytidsdager (unntatt 2. juledag, 2. påskedag og 2. pinsedag.) I tillegg er det en kveldsgudstjeneste i måneden. Det er 6 gudstjenester i året i Gaustad kapell, 2 friluftsgudstjenester og 34 gudstjenester i kirka.

26. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp

9. februar  – Såmannssøndag

Karnevalsgudstjeneste for små og store i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp (maks 2)

  1. februar – Fastelavnssøndag.

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth.

 

  1. februar – Askeonsdag.

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 19.00 v/ Fuglseth

 

  1. mars – 1. søndag i fastetiden

Gudstjeneste Gaustad kapell kl. 11.00 v/ Fuglseth

  1. mars – 2. søndag i fastetiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth

  1. mars – Maria budskapsdag

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Møller.

Eide menighets aspirant- og barnekor synger.