Kalender

Faste tilbud: Babysang – JubelkoretEide menighets barne- og aspirantkorSøndagsskoleBarnekoret på Vevang Konfirmantundervisning –  Tirsdagsmøte og andre bedehusmøter – Forsangergruppe

Det er gudstjeneste annenhver søndag i oddetallsuker kl. 11.00 (med noen unntak) og på alle høytidsdager (unntatt 2. juledag, 2. påskedag og 2. pinsedag.) I tillegg er det en kveldsgudstjeneste i måneden. Det er 6 gudstjenester i året i Gaustad kapell, 2 friluftsgudstjenester og 34 gudstjenester i kirka.

 

2019

3. februar – 5. søndag i åpenbaringstiden

Gudstjeneste i Gaustad kapell kl. 11.00.  Mulighet for dåp

17. februar – Såmannssøndag

Karnevalgsgudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Maja Leonora Skålvold. Eide menighets aspirant- og barnekor deltar.   Mulighet for dåp

3. mars – Fastelaven

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth.  Mulighet for dåp

Onsdag 6. mars – Askeonsdag

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 19.00 v/ Fuglseth.

17. mars – 2. søndag i fastetiden

Gudstjeneste i Gaustad kapell (MERK! Endret fra Eide kirke) kl. 11.00 v/ Fuglseth.  Mulighet for dåp

24. mars – Maria budskapsdag

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 18.00 v/ Fuglseth. Samtalegudstjeneste for konfirmantene.

Ta kontakt ved ønske om dåp i slutten av mars/begynnelsen av april, så kan vi se om vi har mulighet til å sette opp en egen dåpsgudstjeneste!

14. april – palmesøndag

Friluftsgudstjeneste kl. 11.00. Mulighet for dåp

Torsdag 18. april – skjærtorsdag

Måltidsgudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth.  Mulighet for dåp

Fredag 19. april – langfredag

Pasjonsgudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth.

21. april – påskedag

Høytidsgudstjeneste kl. 12.00 v/ Fuglseth.  Mulighet for dåp

5. mai – 3. søndag i påsketiden

Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Fuglseth.  Mulighet for dåp

Lødag 11. mai – konfirmasjon

Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11.00 og 13.00 v/ Fuglseth.

12. mai – 4. søndag i påsketiden

Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11.00 v/ Fuglseth.

17. mai

Festgudstjeneste i Eide kirke

26. mai – 6. søndag i påsketiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth. Mulighet for dåp

Torsdag 30. mai – Kristi himmelfartsdag

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth. Barnas misjondag. Mulighet for dåp

2. juni – søndag før pinse

Kveldsgudstjeneste i Eide kirke kl. 19.00

9. juni – pinsedag

Gudstjeneste kl. 11.00