Kalender

Oppdatert 25.10.21

Faste tilbud:  Eide menighets barne- og aspirantkorKonfirmantundervisning –  Tirsdagsmøte og andre bedehusmøter –

Gudstjenester: Det er gudstjeneste annenhver søndag i oddetallsuker kl. 11.00 (med noen unntak) og på alle høytidsdager (unntatt 2. juledag, 2. påskedag og 2. pinsedag.) I tillegg er det en kveldsgudstjeneste i måneden. Det er 6 gudstjenester i året i Gaustad kapell, 3 friluftsgudstjenester og 33 gudstjenester i kirka.

Se også kirkaihustadvika.no/kalender og følg med der eller på Facebook for plutselige endringer knyttet til koronapandemien.

28. oktober:

* 4-årsklubb i kirka kl. 17-18.15

* Salmekveld og årsmøte i kirka kl. 19.00

29. oktober: Superfredag for ungdommer mellom 13-16 år på bedehuset kl. 20-22. AVLYST pga annet arrangement samme kveld.

30. oktober: Åpen kirke for de minste (0-3 år med familie) kl. 10-14 med utdeling av 0-1-2-3-årsbok

31. oktober – Bots- og bønnedag: Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Utdeling av 4-årsbok. Ta kontakt ved ønske om dåp (Ragnhild 92029113)

7. november – Allehelgenssøndag: Minnegudstjeneste i Eide kirke kl. 19.00

Ta kontakt ved ønske om dåp tidligere på dagen (Ragnhild 92029113)

12.-13. november:

LysVåken for 7.-klassinger

14. november

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Utdeling av bibel til 12-åringer. Ta kontakt ved ønske om dåp (Ragnhild 92029113)

Dåpsgudstjeneste i Eide kirke kl. 13.00

28. november,  1. søndag i adventstiden: Lysmesse i Eide kirke kl. 19.00

Ta kontakt ved ønske om dåp tidligere på dagen. (Ragnhild 92029113)

5. desember, 2. søndag i adventstiden

Gudstjeneste i Gaustad kapell kl. 11.00. Utdeling av 4- og 6-årsbok.

Mulig med dåp, eventuelt i egen dåpsgudstjeneste. (Ragnhild 92029113)

10. desember

Superfredag på Eide bedehus kl. 20-22

12. desember, 3. søndag i adventstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp

Julaften

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00.

Juledag

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 12.00.Mulighet for dåp.

Nyttårsaften

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 14.00 Mulighet for dåp