Gudstjenestekalender

Oppdatert 01.10.2022

Faste tilbud:  Eide menighets barne- og aspirantkorKonfirmantundervisning –  Tirsdagsmøte og andre bedehusmøter –

Gudstjenester: Det er gudstjeneste stort sett annenhver søndag kl. 11.00 (med noen unntak) og på alle høytidsdager (unntatt 2. juledag, 2. påskedag og 2. pinsedag.) I tillegg er det en kveldsgudstjeneste i måneden. Det er 6 gudstjenester i året i Gaustad kapell, 3 friluftsgudstjenester og 33 gudstjenester i kirka.

Se også kirkaihustadvika.no/kalender – her finner du oversikt over alle gudstjenester i Hustadvika kommune hver helg året gjennom.

 

17. søndag i treenighetstiden – 2. oktober

– Høsttakkefest i Eide kirke kl. 11.00

18. søndag i treenighetstiden – 9. oktober

– Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 med 50-årskonfirmanter særskilt invitert.

20. søndag i treenighetstiden – 23. oktober

– Lys Våken-gudstjeneste for små og store i Eide kirke kl. 11.00

Bots- og bønnedag – søndag 30. oktober

– Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00

Allehelgenssøndag 6. november

– Minnegudstjeneste i Eide kirke kl. 19.00

Kristi kongedag – søndag 20. november

– Gudstjeneste for små og store i Eide kirke kl. 11.00