Kalender

Faste tilbud:  Eide menighets barne- og aspirantkorKonfirmantundervisning –  Tirsdagsmøte og andre bedehusmøter –

Gudstjenester: Det er gudstjeneste annenhver søndag i oddetallsuker kl. 11.00 (med noen unntak) og på alle høytidsdager (unntatt 2. juledag, 2. påskedag og 2. pinsedag.) I tillegg er det en kveldsgudstjeneste i måneden. Det er 6 gudstjenester i året i Gaustad kapell, 2 friluftsgudstjenester og 34 gudstjenester i kirka.

2019

5. mai – 3. søndag i påsketiden

Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Fuglseth.  Mulighet for dåp

Lødag 11. mai – konfirmasjon

Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11.00 og 13.00 v/ Fuglseth.

12. mai – 4. søndag i påsketiden

Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11.00 v/ Fuglseth.

17. mai

Festgudstjeneste i Eide kirke kl. 12.30. Mulighet for dåp

26. mai – 6. søndag i påsketiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Kaldhol Mulighet for dåp

Torsdag 30. mai – Kristi himmelfartsdag

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Fuglseth. Barnas misjondag. Mulighet for dåp

2. juni – søndag før pinse

Kveldsgudstjeneste i Eide kirke kl. 19.00

9. juni – pinsedag

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp.

23. juni – 2. søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste. Mulighet for dåp.
Mer info kommer.

7. juli – 4. søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp.

21. juli – Aposteldagen

Gudstjeneste i Gaustad kapell kl. 11.00. Mulighet for dåp

4. august – 8. søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp.

18. august – 10. søndag i treenighetstiden

Frilfutsgudstjeneste kl. 11.00. Mulighet for dåp.

 

med forbehold om endringer:

1. september – 12. søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp.

8. september – 13. søndag i treenighetstiden

Mulig kveldsgudstjeneste

15. september – 14. søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp

29. september – 16. søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp

13. oktober – 18 søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 med 50-års konfirmantjubileum. Mulighet for dåp

27. oktober – 18 søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp

3. november – Allehelgenssøndag

Minnegudstjeneste i Eide kirke på kveldstid.

10. november – 22. søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste i Gaustad kapell kl. 11.00. Mulighet for dåp

24. november – Domssøndag/Kristi kongedag

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp

1. desember – 1. søndag i advent

Lysmesse på kveldstid

8. desember – 2. søndag i adventstiden

Gudstjeneste i Gaustad kapell kl. 11.00. Mulighet for dåp

15. desember – 3. søndag i adventstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp