Gudstjenestekalender

Oppdatert 20.4.2022

Faste tilbud:  Eide menighets barne- og aspirantkorKonfirmantundervisning –  Tirsdagsmøte og andre bedehusmøter –

Gudstjenester: Det er gudstjeneste annenhver søndag i oddetallsuker kl. 11.00 (med noen unntak) og på alle høytidsdager (unntatt 2. juledag, 2. påskedag og 2. pinsedag.) I tillegg er det en kveldsgudstjeneste i måneden. Det er 6 gudstjenester i året i Gaustad kapell, 3 friluftsgudstjenester og 33 gudstjenester i kirka.

Se også kirkaihustadvika.no/kalender

3. søndag i påsketiden – 1. mai.

– Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00

Lørdag 7. mai

– Konfirmasjonsgudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 og kl. 13.00

Søndag 8. mai

– Konfirmasjonsgudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00

Tirsdag 17. mai.

– Festgudstjeneste i Eide kirke kl. 12.15. Kransenedlegging utenfor kirken kl. 12.00

6. søndag i påsketiden – 22. mai

– Gudstjeneste for små og store i Eide kirke kl. 11.00

Kristi himmelfartsdag – torsdag 26. mai

– Barnas misjonsdag! Gudstjeneste for små og store i Eide kirke kl. 11.00

Pinsedag – søndag 5. juni

– Høytidsgudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00

2. pinsedag – mandag 6. juni

– Felles gudstjeneste for Hustadvika og Averøy på Atlanterhavsvegen kl. 11.00

Treenighetssøndag – 12. juni

– Friluftsgudstjeneste på Halåssetra kl. 11.00

2. søndag i treenighetstiden – 19. juni

– Gudstjeneste i Gaustad kapell kl. 11.00