Kalender

Faste tilbud:  Eide menighets barne- og aspirantkorKonfirmantundervisning –  Tirsdagsmøte og andre bedehusmøter –

Gudstjenester: Det er gudstjeneste annenhver søndag i oddetallsuker kl. 11.00 (med noen unntak) og på alle høytidsdager (unntatt 2. juledag, 2. påskedag og 2. pinsedag.) I tillegg er det en kveldsgudstjeneste i måneden. Det er 6 gudstjenester i året i Gaustad kapell, 2 friluftsgudstjenester og 34 gudstjenester i kirka.

7. juli – 4. søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Finn Ove Kaldhol. Mulighet for dåp.

21. juli – Aposteldagen

Gudstjeneste i Gaustad kapell kl. 11.00 v/ Finn Ove Kaldhol. Mulighet for dåp

4. august – 8. søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 v/ Ragnhild Fuglseth. Mulighet for dåp.

18. august – 10. søndag i treenighetstiden

Frilfutsgudstjeneste kl. 11.00 på Halåssetra v/ Ragnhild Fuglseth. Utdeling av 6-årsbok. Mulighet for dåp.

1. september – 12. søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Presentasjon av årets konfirmanter. Mulighet for dåp.

8. september – 13. søndag i treenighetstiden

Kveldsgudstjeneste kl. 19.00

15. september – 14. søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste i Gaustad kapell kl. 11.00. Utdeling av 6-årsbok. Mulighet for dåp

29. september – 16. søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Høsttakkefest. Familien Huanca forteller fra Bolivia. Mulighet for dåp

13. oktober – 18 søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 med 50-års konfirmantjubileum. Mulighet for dåp

27. oktober – 18 søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp

3. november – Allehelgenssøndag

Minnegudstjeneste i Eide kirke kl. 19.00.

10. november – 22. søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste i Eide kirkel kl. 11.00. Utdeling av 4-årsbok.

24. november – Domssøndag/Kristi kongedag

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp

1. desember – 1. søndag i advent

Lysmesse kl. 18.00.

8. desember – 2. søndag i adventstiden

Gudstjeneste i Gaustad kapell kl. 11.00. Mulighet for dåp

15. desember – 3. søndag i adventstiden

Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp