Gudstjenestekalender

Oppdatert 05.03.2023

Faste tilbud:  Eide menighets barne- og aspirantkorKonfirmantundervisning –  Tirsdagsmøte og andre bedehusmøter –

Gudstjenester: Det er gudstjeneste stort sett annenhver søndag kl. 11.00 (med noen unntak) og på alle høytidsdager (unntatt 2. juledag, 2. påskedag og 2. pinsedag.) I tillegg er det en kveldsgudstjeneste i måneden. Det er normalt 6 gudstjenester i året i Gaustad kapell, 3 friluftsgudstjenester og 33 gudstjenester i kirka.

Se også kirkaihustadvika.no/kalender – her finner du oversikt over alle gudstjenester i Hustadvika kommune hver helg året gjennom.

Søndag 5. mars – 2. søndag i fastetida

– Gudstjeneste v/ Magne Furuseth i Eide kirke kl. 11.00

Søndag 12. mars – 3. søndag i fastetida

– Gudstjeneste v/ Tommy Stormo i Gaustad kapell kl. 11.00

Søndag 26. mars – 5. søndag i fastetida

– Gudstjeneste på Frænabu kl. 12.00 i forbindelse med konfirmantleir samme helg.

Palmesøndag 2. april

– Gudstjeneste i friluft eller i Eide kirke kl. 11.00

Skjærtorsdag 6. april

– Gudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00

Påskedag 9. april

– Høytidsgudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00