Kirke med restriksjoner

Arbeidet i menigheten er for tida preget av restriksjonene som alle i samfunnet må følge. Vi kan ikke ha innendørs arrangementer med mer enn 10 deltakere, med unntak av begravelser, der det er mulig å være opp til 50. Vi følger smittevernregler og holder 1 meters avstand til enhver tid og 2 meters avstand når vi synger. Vi gjennomfører dåp med 10 deltakere. Vi kan ha utendørs gudstjenester og utendørs dåp og vielser dersom været er fint. Prestene i Hustadvika tilbyr sjelesorgsamtaler og omsorg for døende slik som vanlig. Vi kan også ha arbeid for barn og unge, og har konfirmantundervisning som vanlig, men i et større lokale. Vi forsøker også å være til stede på nett. Følg oss på Facebook: Eide menighet, Kirka i Hustadvika eller Ragnhild på instagram: eidepresten. Menighetskontoret er åpent som vanlig. Ta gjerne kontakt med oss! utegudstjeneste

Bildet er fra utegudstjeneste med prekenvandring 24. januar. Det var kaldt, men sola varmet godt!