Dåp

 

DSC_1165

«Det skjer et under i dåpen,

her skapes liv av ord.

Barnet er størst i Guds rike,

skjønt det er minst på jord.»

(Gerd Grønvold Saue, Norsk salmebok 591)

Velkommen til dåp i Eide menighet Det er et stort under når et barn blir født, og et stort under når det blir døpt. Barnet blir medlem i kirken, blir Guds barn og får Den hellige ånd.

kirkaihustadvika.no kan du se hvilke søndager det er mulig å ha dåp og melde dåp. For å melde dåp trenger du barnets og foreldrenes personnummer. Det er maks 4 dåp i hver gudstjeneste, og noen ganger er det maks 1 eller 2 på grunn av at det skjer mye annet. Det settes også opp Ved spørsmål kontakt presten på ragnhild.fuglseth@hustadvikamenighet.no eller telefon 90 63 53 91!

Presten tar kontakt og avtaler en dåpssamtale 1-2 uker før dåpen. Om du vet du har det travelt, ta gjerne kontakt selv i god tid for å avtale samtalen. Dersom du ikke bor i Hustadvika kommune har du dåpssamtale i den menigheten der du bor.

Dåpen er i starten av gudstjenesten. Foreldre, dåpsbarn og søsken går inn i prosesjon. Dere kan bruke dåpssakristiet (et lite rom i våpenhuset (gangen) i kirka), og møter gjerne opp en halvtimes tid før gudstjenesten. Under dåpen blir den som bærer barnet spurt hva barnet heter, og foreldre og faddere blir spurt om dere vil at barnet skal døpes og oppdras i kristen tro. Etter at dere har satt dere blir dere bedt om å reise dere og får da høre hva dere har lovet: å vise omsorg for barnet, å be for barnet, å lære det selv å be og å hjelpe det til å bruke Guds ord og gå til nattverd.

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å bli døpt. Det er mange ungdommer som blir døpt i vår kirke. Man må være døpt for å bli konfirmert. Ta gjerne kontakt for en prat om du er ungdom eller voksen og lurer på å bli døpt. Det er litt annerledes enn å bli døpt som baby!