Gravferd og kirkegårder

Vi har tre kirkegårder i Eide sokn: Eide kirkegård fra 1871, Eide nye kirkegård fra 1986 og Gaustad hjelpekirkegård fra 1906. Hustadvika kirkelige fellesråd har ansvar for den kommunale gravferdsforvaltningen.

Alle som skal gravlegges som har vært bosatt i Hustadvika kommune kan begraves på disse kirkegårdene. Har den avdøde vært bosatt i en annen kommune, er det også mulig å spørre om gravlegging i Hustadvika. Pårørende må da selv dekke kostnadene.

Dersom bisettelse/kremasjon er ønskelig, støtter Hustadvika kirkelige fellesråd dette økonomisk for dem som bor i kommunen.

Som oftest er det gravferdsbyrå som kontakter oss angående gravferd, men vi kan også kontaktes direkte om dere ønsker å organisere gravferden selv. Vi har mulighet for å ha gravferd tirsdager og fredager, med noen unntak.

For nærmere informasjon, se kirkegårdsvedtektene. Disse vil oppdateres i løpet av sommeren.

Her kan du søke etter gravminner på våre kirkegårder.

Ta gjerne kontakt med kirkekontoret dersom du har spørsmål.