Vigsel

DSC_1228Vil du gifte deg i Eide kirke eller Gaustad kapell, eller utendørs? Ta kontakt med kirkekontoret i Elnesvågen for å melde vigsel!: kyrkjekontoret@hustadvikamenighet.no, tlf. 71 26 66 70. Ta kontakt med sokneprest Ragnhild Fuglseth ved spørsmål rundt vielser: tlf 92029113 eller ragnhild.fuglseth@hustadvikamenighet.no. Ved ønske om utendørs vielse må vigselsstedet godkjennes av sokneprest og prost.

Dokumenter og lenker:

Brev til brudepar
Vielsen – brudeparets valgmuligheter
Prøvingsattest
Musikk

Skriftlesninger

Forslag til program til vielsen (for de som ønsker å lage og trykke opp program i kirka)

Sted

Eide har vi to kirker, Eide kirke og Gaustad kapell. Eide kirke er fra 1871 og har plass til ca. 300. Gaustad kapell er et moderne bygg fra 2001 og har ca. 100 sitteplasser. Det er også mulig å søke om å ha vielse andre steder, for eksempel utendørs. Kom gjerne med ønsker!

To ulike liturgier

Alle par er velkomne hos oss. Dere velger om dere vil bruke 2013-liturgien (for ulikekjønnede par) eller 2017-liturgien (for likekjønnede eller ulikekjønnede par). Les liturgiene her.  Spør også gjerne dersom dere ønsker vigsel på engelsk.

Dag og klokkeslett

Dere kan gifte dere på en lørdag – eller på en tirsdag, torsdag eller fredag. På sommeren sier vi ja til alle lørdager. Resten av året er det noen få lørdager vi ikke har noen ansatte på jobb, og da kan vi ikke si ja til vielse. Da kan du eventuelt leie inn organist, kirketjener og prest selv etter avtale med soknepresten. Se kalender for å se hva som skjer den helga du tenker på.

Kostnad

Det er gratis å gifte seg dersom du er bosatt i kommunen. Er du ikke bosatt her må du betale utgiftene for bruk av kirka og kirkelige ansatte. Ta kontakt med kirkekontoret for pris.

Forberedelser

Ei stund før vielsen skal dere ha en vigselssamtale med presten. Presten tar kontakt – eller dere kan ta kontakt selv. Gjør gjerne det om dere skal være mye bortreist slik at det blir vanskeligere å finne en dag for samtale. Under samtalen kan vi også øve i kirka, eller vi kan ha en samtale i god tid før vigselen og en øving rett før.

Last gjerne ned vårt brev til brudepar og arket med valgmuligheter. Det er viktig at dere sier fra i god tid om dere ønsker at organisten skal akkompagnere en solist eller spille noe spesiell musikk.Vi har også en egen side for valg av inn- og utgangsmusikk som du kan se på her.

Prøvingsattest

Husk å skaffe prøvingsattest fra skatteetaten – be om å få den sendt til kirkekontoret. Den kan skaffes fra 4 måneder før vielsen. Det er deres ansvar å skaffe papirene, og uten disse kan dere ikke vies.

Prest og organist

Dere vil vanligvis møte den lokale presten og organisten, men det kan også leies inn vikar eller en annen prest kan være satt opp. Dere kan også komme med egne folk dersom dere ønsker det.

Velkommen til å feire bryllup i Eide menighet!

gaustad kapell

Gaustad kapell