Kirkerottene kommer til Eide kirke!!

Kirkerottene kommer til Eide – med GRATIS teaterforestilling i Eide kirke lørdag 26. mars kl. 11.30. Alle barn mellom 4 og opp til 8-9 år, er velkommen, ikke minst alle de som har sett Kirkerotte-filmene på kino i kirka de siste årene!

Kirkerottene

(Dersom tidspunktet ikke passer, er det også mulighet å se forestillingen i Myrbostad kyrkje kl. 16.00 samme dag.)