Regler for konfirmasjonstida

Mat og rydding: Vi har ikke kapasitet til å få vasket og ryddet lokalene vi bruker etter hver samling. Dere må derfor være med og rydde opp selv. Det er heller ikke lov til å ha med mat, drikke, godteri eller lignende på samlingene. Matpakke og vannflaske er lov. På gruppesamlingene serveres det enkel mat. Kom rett ned etter skolen for å rekke å ta mat før undervisningen begynner.

Respekter andre: Det er viktig å respektere hva andre tror og tenker, og at det er lov å ikke helt vite hva man tror!

Møt opp: Det er frivillig å være konfirmant. Derfor forventer vi at du møter opp tidsnok, er med på det som er satt opp, gir beskjed om du er syk eller ikke kan komme, følger med på undervisningen og gjør det du får beskjed om.

Rusmidler: Vi aksepterer selvsagt ikke rusmidler på våre samlinger. Dersom dette forekommer vil foreldre/foresatte bli varslet og konfirmanten sendt hjem fra samlingen eller leiren.

I kirka må gutter gå uten hodeplagg. Vi ber også om at alle konfirmanter bruker nøytrale klær når dere er medhjelpere (ikke synlig logo eller tekst på klærne).