Tema i undervisningen

GUDSTJENESTEN: hva som skjer i en gudstjeneste, kirkerommet, kirkeåret, bønn, dåp, nattverd.

BIBELEN: hvordan Bibelen ble til, språkene Bibelen er skrevet på, slå opp i Bibelen, bibeltolkning, ulike bibelfortellinger og tekster.

TROEN: Tema som trosbekjennelsen, treenigheten, mennesker og Gud, synd, tilgivelsen, frelse, døden.

LIVET: Tema som min tro, de ti bud, etikk, grensesetting, bønn, kristent fellesskap, misjon, høytider, tro og tvil.