Kunngjøringer 17. mars

•Neste søndag er det palmesøndag og gudstjeneste for store og små i Eide kirke kl.11.00. Etter gudstjenesten går vi med palmegreiner ned til bedehuset der det blir kirkekaffe.
•Tirsdag kveld kommer konfirmanter og andre bøssebærere på døra og samler inn penger til Kirkens Nødhjelp. Ta godt i mot dem! Noen få kommer også på mandag. Du kan se årets fasteaksjonsfilm her.
– Det er tirsdagsmøte på Eide bedehus kl. 19.00 i kjellerstua.
•Onsdag er det filmvisnining for ungdommer og voksne kl. 19.00  – om Jesu lidelseshistorie.
•Torsdag kl. 17.00 får 5- og 6-åringene i Eide se påskefortellingen fortalt med duploklosser – gjennom Barabbas’ historie.