Lys våken 2017

Tiden er kommet for årets Lys våken. Alle sjetteklassinger i Eide, medlemmer, tilhørende og ikke-medlemmer er velkommen til å bli med på overnatting i kirka fra fredag 10. til lørdag 11. februar. I tillegg blir det bibelutdeling på gudstjenesten 12. februar, der de samme sjetteklassingene er velkommen. Alle som vil, får bibel, uansett om han/hun har deltatt på Lys våken-arrangementet eller ikke. Det er bare å møte opp i kirka søndag 12. februar.

Påmeldingen er i full gang og pr. søndagskveld har vi 9 påmeldte. Men vi har plass til mange, mange flere. Så bare meld dere på, sjetteklassinger.

Vi har sendt ut invitasjoner til alle sjetteklassinger i Eide (nesten), og har allerede hørt at iallfall noen av de vi har sendt til ikke har fått brevet… Dessverre klarer ikke Posten levere selv om brevene sendes fra vår side. Trenger dere infoen kan dere finne den her i linken: 17_Invitasjon_LysVåken_brosjyre-1.