Menighetsbladet – på nett

Her kan du finne siste utgave og andre utgaver av Menighetsbladet for Eide, Kvernes, Kornstad og Bremsnes.

Direkte til påskeutgaven 2013. Det kommer ekstra sider om kort tid, med vekt på blant annet trosopplæringen – spesielt bilder fra samlinger vi har hatt i Averøy og Eide. Følg med på dette.