Barnekorene

1169857974

Eide M. Aspirant- og Barnekor 2006 Foto: Line Nogva

 

Rekrutteringen av nye medlemmer til korene synes å være god, selv om det varierer noe fra år til år.
Pr. september i 2015, ble det i Aspirantkoret registrert 41 medlemmer, 10 av disse er gutter og Barnekoret 6 medlemmer.

Menighetens barnekor deltar ved ordinære gudstjenester, høytidsgudstjenester, friluftsgudstjenester og konserter i kirken. Et klart høydepunkt er når korene fremførerkrybbespillet på julaften. Dette er blitt til en tradisjon som kormedlemmene ser frem til å være med på. Korene besøker også institusjonene «Furutoppen» og «Slettatunet», noe som er til stor glede for de eldre.

Foruten krybbespillet har korene også hatt fremføringer av bibelske «musikaler»  bl.a Noas Ark av Ivar Skippervold.
Barnekorene fremførte musikalen 27. mars 2007. Dette er fjerde gangen korene fremfører den. (Se også Ivar Skippervold sitt nettsted: Arken

Andre prosjekter har vært cd-innspilling i 2004 og julekonsert i Eide kirke med Hanne Krogh i 2004 og 2005. Hanne Krogh: http://www.hannekrogh.com/  Vi hadde konsert med SEVEN-jentene i desember 2013 hvor vi deltok med sang på musikalen «Stjerneunder».

I november 2014 deltok korene i Bjørnsonhuset på Storkonsert med Team Sulebakk
og 250 andre sangglade barn fra Møre og Romsdal. Her sammen med bla. Alexander Rybak.

På barnas misjonsdag leder korene an i prosesjonenen av barn som har med blomster til å sette i blomsterkorset foran i kirken. På denne dagen blir også utmerkelser og diplomer delt ut til kormedlemmene. I løpet av året blir det også tid til å arrangere kosekvelder foruten å ha utveksling med andre barnekor . Annenhvert år drar korene på en helgetur. Dette er veldig populært blandt medlemmene og er en fin avslutning på korsesongen.