Halvårsplan 2017/18

Halvårsplan      Info      Styret      Vedtekter      Om korene

Våren 2018

Søndag 18. mars – Eide kirke kl. 11.00
Gudstjeneste på Maria budskapsdag. Menighetens årsmøte.
Begge korene deltar med sang.
Oppmøte kl.10.30

Torsdag 17. mai – Eide kirke kl. 12.30
Begge korene deltar med sang.
Vi synger utenfor kirken også i år slik at barna rekker å få med seg arrangementet i Eidehallen. NB! Ta med flagg!

Søndag 27. mai – Eide kirke kl. 11.00
Barnas misjonsdag. Begge korene deltar med sang.
Barna tar med seg blomster for pynting av blomsterkors.
Utdeling av utmerkelser for kormedlemmene.
Oppmøte kl. 10.30.

Søndag 10. juni – Kl. 17.00
Fremføring av musikalen «Noas ark».
NB! Gi tilbakemelding dersom du ikke kan delta. Vi må finne ut om det er mulig å gjennomføre denne.

16.-17. juni  – Leirsted
(Solhøgda Leirsted – Ålvundfjorden)
Avreise Eide kirke
Påmeldingsskjema blir sendt ut e. påske. Se «Eide menighets aspirant og barnekor» sin gruppe på facebook for spørsmål vedr. turen.