Kortur 2018

Kortur våren 2018
9. – 10. juni

I år går turen til Solhøgda leirsted – Ålvundfjord

Vi håper at så mange som mulig vil delta. Foreldre/foresatte er velkommen til å være med. Dette vil være mest aktuelt for de minste da de må ha med seg en voksen, eventuelt gjøre avtale med andre voksne skal være med.

Nærmere info og påmelding kommer.