Styret

 

Halvårsplan      Info      Styret       Vedtekter      Om korene

Styret for Eide menighets- aspirant og barnekor
2016-2017

 

  • Leder: Vibeke Silseth Aspen
  • Rita-Iren Røvik
  • Magnhild Storvik Meland
  • Gunn Berit Djupvik
  • Gunnvor Elisabeth Nås Gjerde
  • 1. vara: Mariann Terese Hammerbukt
  • 2. vara: Charlotte Kaspara Herskedal

Styret konstituerer seg selv ved første ordinære styremøte.