Eide ungdomsklubb

Logo eide ukl

Eide ungdomsklubb var tidligere åpen fredager i partallsuker kl. 20.00-23.00.

For tida er det ikke klubbkvelder.

Klubben er selvstendig og drevet av frivillige. I tillegg til voksne frivillige ledere har vi alltid med 2 konfirmantforeldre som natteravner. De går rundt i Eide og følger med på hva som skjer ute.