Søndagsskolen

Sprell levende Eide søndagsskole

søndagsskolelogo

Søndagsskolen har for tida ikke samlinger.

Kontakt: Anne Hilde Haraldsvik, 97169411.

Vi anbefaler søndagsskole på Sylteosen bedehus.