Trosopplæring

 

Trosopplæringen i Eide vil tilby trosopplæring for alle barn og unge mellom 0-18 år i Eide. Trosopplæringsplan for Eide menighet – «Bygd på fjell» ble vedtatt av menighetsrådet høsten 2012.Trosopplæring skjer mange steder – for eksempel hjemme eller i vanlige gudstjenester eller på korøvelse. I denne sammenhengen brukes ordet likevel om breddetiltak som er arrangert av kirka og som har alle de døpte (og alle andre barn) som målgruppe, og som varer i kortere tid. Men vi samarbeider både med foreldrene og med andre tilbud for barn og unge. Vi deler også ut en del materiell til bruk hjemme – bøker, lydbøker og CD-er.Tommy Stormo er trosopplæringsmedarbeider i 30% stilling og Lill-Iren Dyrhaug Ness på timebasis med fokus på ungdom.Ta gjerne kontakt med Tommy om dere ønsker å vite mer om trosopplæringen og dens mange tilbud i Eide: tommy.stormo@hustadvikamenighet.no eller 909 56 111.

trosopplæring