Bedehusene

Eide bedehus

På Eide bedehus er det tirsdagsmøte i kjellerstua hver tirsdag kl. 19.00 (Kristne hjem). Det er formiddagsmøte hver første mandag i måneden kl. 11.00.

Eide ungdomsklubb er i klubblokalet i kjelleren. Her er det også konfirmantundervisning.

Det er babysang i lillesalen annenhver tirsdag.

Styreleder: Emil Krakeli

Vevang bedehus

Det er torsdagstreff for barn etter skoletid. Kontakt: Valborg Hagerup-Jenssen

Det er også kvinneforening og møter.