Bedehusene

Eide bedehus

På Eide bedehus er det tirsdagsmøte i kjellerstua hver tirsdag kl. 19.00 (Kristne hjem). Det er formiddagsmøte hver første mandag i måneden kl. 11.00.

Eide ungdomsklubb er i klubblokalet i kjelleren. Her er det også konfirmantundervisning.

Det er søndagsskole søndager i partallsuker kl. 11.00, og babysang torsdager i oddetallsuker kl. 11.00.

Styreleder: Emil Krakeli

Vevang bedehus

Barnekoret øver tirsdager i oddetallsuker.

Det er også kvinneforening og møter.