Eide blomsterfond

dsc_1167

Foto: Reidar Johnsen

Statutter for Eide blomsterfond:

  • Forskjønnelse av kirkegårdene i Eide kommune
  • Pynting med blomster i og utenfor kirken
  • Innkjøp og vedlikehold av parkbenker
  • Innkjøp og vedlikehold av diverse utstyr til felles hjelp og forskjønnelse ved kirkegårdene.

Eide menighetsråd er fondets styre, og gjør vedtak ved større innkjøp. Regnskapet føres av Eide kommune. Pr. 31.08.16 står det 172.612 kr på blomsterfondets konto. Vanligvis brukes ca. 30.000 i året til det som er nevnt i statuttene. For noen år siden ble det kjøpt inn kistevogner til hver kirkegård. I 2016 ble det kjøpt inn gravramme i strekkmetall til kirkegården ved kirka, og dette vil også bli kjøpt inn til de andre kirkegårdene.

For å gi en hilsen til pårørende gjennom blomsterfondet må du ta kontakt med servicekontoret på rådhuset (71 29 91 00) eller menighetskontoret (71 29 61 84, sms: 41 24 86 64) slik at navnet blir registrert før gravferden. Deretter kan du sette inn penger til konto 3932 62 09 809 eller på Vipps: #84620. Minstepris er kr. 150,- En folder med navnene til de som har gitt blir gitt til de pårørende som en hilsen. Dersom de pårørende ønsker det blir navnene lest opp i kirka under gravferden, for eksempel slik: «Det er gitt gaver til Eide blomsterfond til minne om NN. Fra…. «