Eide menighetsråd

Eide menighetsråd har 8 valgte medlemmer og 5 varamedlemmer. I tillegg er soknepresten i Eide fast medlem, med soknepresten i Bremsnes som vara.

Eide menighetsråd og Eide kirkelige fellesråd 2019-2023

Leder for menighetsrådet: Arnfinn Ugelstad

Øvrige medlemmer i menighetsrådet:

Rita Helen Fjærvoll
Inger Kristin Kristiansen
Birgit Leirmo
Anders Røynstrand
Åsta Søvik

 

Varamedlemmer:

1. Mona Line Hansen Berg
2. Roger Oddvar Eide
3. Inge Tony Eidsæter Nås
4. Trygve Olav Nås
5. Heidi Rønstad