Eide menighetsråd

Eide menighetsråd har 8 valgte medlemmer og 5 varamedlemmer. I tillegg er soknepresten i Eide fast medlem, med soknepresten i Bremsnes som vara.

Eide menighetsråd og Eide kirkelige fellesråd 2015-2019

Leder for menighetsrådet: Anne Lise Vatne Eide

Leder for fellesrådet: Trygve Herskedal

Øvrige medlemmer i menighetsråd/fellesråd: Britt Helen Strand Eide, Roald Bjarne Ugelstad, Erling Lyngstad, Bjørn Ståle Sildnes, Åshild Stakvik Eide, Lill Iren Dyrhaug Ness, Wenche Aarsbog, sokneprest Ragnhild Fuglseth.

Varamedlemmer: Henrik Hagerup-Jenssen, Steffen André Holberg, Arnfinn Ugelstad og Anders Røynstrand

Kommunens representant i fellesrådet:
Eli Sildnes