Gudstjenesten

I Eide har vi 57 gudstjenester i året. Disse er forordnet av biskopen. 45 skal være på søn- og helligdager (hovedgudstjenester) i Eide kirke og 2 i Gaustad kapell (menighetsrådet har vedtatt å klage på fordelingen mellom Eide kirke og Gaustad kapell). Det skal i tillegg være 10 hverdagsgudstjenester – skole- og barnehagegudstjenester, ungdomsgudstjenester og andre gudstjenester på hverdager. Menighetsrådet har vedtatt å omdisponere tre hovedgudstjenester (2. juledag, 2. påskedag og 2. pinsedag) til hverdagsgudstjenester.

Ordning for hovedgudstjenesten er bestemt av kirkemøtet. Du kan lese mer om denne på kirken.no. Vi har ut i fra denne laget vår lokale grunnordning for gudstjenesten. Fortsatt kan vi forandre og utvikle denne.

Liturgien for gudstjenesten finner du her.

Vil du bidra i gudstjenesten? Vi har mange forskjellige oppgaver:

KIRKEVERT – ta i mot folk i døra, praktiske oppgaver

MEDLITURG (voksne eller ungdom) – lese samlingsbønn og forbønn, dele ut nattverd med mer

MINISTRANTER (fortrinnsvis barn eller ungdom) – slå på klokka inne i kirka før gudstjenesten, hjelpe til ved dåpen, tenne lys, lese under forbønnen med mer.

MUSIKER/SANGER – bidra med musikk i gudstjenesten, enten solistinnslag eller sammen med organisten på salmer og liturgi

Ta gjerne kontakt med soknepresten om du kunne tenke deg å ha en oppgave i gudstjenesten!