Menighetsbladet

2019

Men.Averoy_Eide_Frena.01.19-ferdig versjon

2018

Menighetsbladet nr. 2/2018-høst   Midtsidene2018 (Trosopplæringoversikten) Gravplassvedtekter Averøy

Menighetsbladet nr. 1/2018-vår

2017

Menighetsbladet nr. 4/2017

Menighetsbladet nr. 3/2017   Midtsidene2017 (Trosopplæringssidene)

Menighetsbladet nr. 2/2017

Menighetsbladet nr. 1/2017

2016

Menighetsbladet nr.4/2016

Menighetsbladet nr. 3/2016

Menighetsbladet nr. 2/2016

Menighetsbladet nr. 1/2016

2015

Menighetsbladet nr. 4/2015

Menighetsbladet nr. 3/2015 Ekstrasider: Menighetsbladet nr. 3/2015-sidene13-25

Menighetsbladet nr. 2/2015

Menighetsbladet nr. 1/2015

2014

Menighetsbladet nr. 1/2014

Menighetsbladet nr. 2/2014

Menighetsbladet nr. 3/2014

Menighetsbladet nr. 4/2014

2013

Menighetsbladet nr. 1/2013

Menighetsbladet nr. 2/2013 + Ekstrasidesommer13

Menighetsbladet nr. 3/2013

Menighetsbladet nr. 4/2013 + 2013 Jul-nettutgave – 12 ekstra sider med julestoff fra Kristelig Pressekontor (KPK), en del bilder fra Ruben Gazkis besøk på Averøy og en side med Seven og de som deltok fra Averøy og Eide på disse konsertene i desember.

2012

Menighetsblad nr 4 2012 + ekstra sider

Menighetsblad nr 3 2012

Menighetsblad nr 2 2012

Menighetsblad nr 1 2012

2011

Menighetsblad nr 4 2011

Menighetsblad nr 3 2011

Menighetsblad nr 2 2011

Menighetsblad nr 1 2011

2010

Menighetsblad nr 4 2010

Menighetsblad nr 3 2010

Menighetsblad nr 2 2010

Menighetsblad nr 1 2010

2009

Menighetsblad nr 4 2009

Menighetsblad nr 3 2009

Menighetsblad nr 2 2009

Menighetsblad nr 1 2009

2008

Menighetsblad nr 4 2008

Menighetsblad nr 3 2008

Menighetsblad nr 2 2008

Menighetsblad nr 1 2008

2007

Menighetsblad nr 4 2007

Menighetsblad nr 3 2007

Menighetsblad nr 2 2007

Menighetsblad nr 1 2007

2006

Menighetsblad nr 4 2006

Menighetsblad nr 3 2006

Menighetsblad nr 2 2006

Menighetsblad nr 1 2006

2005

Menighetsblad nr 4 2005

Menighetsblad nr 3 2005

Menighetsblad nr 2 2005

Menighetsblad nr 1 2005