Misjonsavtalen

 

 

 

Eide menighet har avtale med misjonsorganisasjonen HimalPartner, og gir takkeoffer til dem fire ganger i året. HimalPartner arbeider i områdene rundt Himalaya. Du kan lese mer om dem på deres nettside: himalpartner.no