Ny menighetsrådsleder og fellesrådsleder

IMG_1588

Eide menighetsråd er både menighetsråd (som har med menighetsarbeidet å gjøre) og fellesråd (som har med det økonomiske og tekniske å gjøre) siden vi er ett sokn i en kommune. Tidligere har vi hatt én leder og en nestleder for dette rådet. På møtet 31. januar var det tid for nytt valg av leder slik det er hvert år, og siden Kristian Brandsæter er på flyttefot til sommeren stilte han ikke til gjenvalg. Denne gangen passet det fint å fordele oppgavene litt. Derfor valgte vi en fellesrådsleder og en menighetsrådsleder, og så er de hverandres nestleder.

Vår nye fellesrådsleder er Trygve Herskedal og vår nye menighetsrådsleder er Janne Liv Eide.

Tusen takk til dere to har sagt dere villige til å stille opp, og gratulerer!